RF-/ALUMINUM ADM | Wyniki

Funkcja produktu

000215 29. sierpnia 2016 Wyniki RF-/ALUMINUM ADM Konstrukcje stalowe ADM

Pierwsze okno wyników pokazuje maksymalne stopnie wykorzystania wraz z odpowiednim wykorzystaniem dla każdego obliczanego przypadku, grupy i kombinacji obciążeń.

Kolejne okna pokazują wszystkie szczegółowe wyniki segregowane wg określonych kryteriów w rozwijanych elementach menu. Oprócz tego można wyświetlać wszystkie wyniki pośrednie dla każdego miejsca wzdłuż długości pręta. W ten sposób można łatwo prześledzić jak w module zostały przeprowadzone poszczególne obliczenia.

Pełne dane modułu stanowią część protokołu wydruku programów RFEM/RSTAB.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-ALUMINUM ADM 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów aluminiowych według ADM 2010, ADM 2015 (normy amerykańskie)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD