RF-CUTTING-PATTERN | Dane wejściowe

Funkcja produktu

RF-CUTTING-PATTERN uruchamiany jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w zakładce Opcje w Danych ogólnych jakiegokolwiek modelu w RFEM. Po uruchomieniu modułu dodatkowego w Danych modelu wyświetla się nowy obiekt "Szablony cięcia". Jeżeli dla wstępnie wygenerowanego szablonu cięcia membrany jego wielkość okaże się zbyt duża, można podzielić powierzchnię korzystając z linii cięcia (typy linii "Cięcie przez dwie linie" lub "Cięcie przez przekrój").

Można określić indywidualne dane dla każdego szablonu cięcia, korzystając z obiektu "Szablony cięcia". Można tu ustalić linie graniczne, kompensacje i tolerancje.

Kroki:

  • Tworzenie linii cięcia
  • Tworzenie szablonu poprzez wybór linii granicznych lub skorzystanie z generatora półautomatycznego
  • Dowolny wybór kierunku osnowy i wątku poprzez wprowadzenie kąta
  • Zastosowanie wartości kompensacji
  • Opcjonalna definicja różnych kompensacji dla linii granicznych
  • Różne tolerancje (łączenia, linie graniczne)
  • Różne kompensacje dla linii granicznych
  • Wstępne przedstawienie szablonu cięcia w oknie graficznym, bez konieczności uruchamiania głównych obliczeń nieliniowych 

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje membranowe
RF-CUTTING-PATTERN 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie szablonów cięcia dla konstrukcji membranowych

Cena pierwszej licencji
2 240,00 USD