RF-CUTTING-PATTERN | Vstupní data

Funkce programu

RF-CUTTING-PATTERN se aktivuje v programu RFEM označením příslušné volby v dialogu Základní údaje modelu v záložce Možnosti. Po aktivaci přídavného modulu se v navigátoru Data ve větvi Údaje o modelu zobrazí nový objekt „Střihové vzory". Pokud je rozdělení plochy membrány pro střih v základní pozici příliš hrubé, lze plochu rozdělit řeznými liniemi (linie typu „Řez pomocí dvou liniií" nebo „Řez pomocí roviny") na příslušné dílčí pruhy.

Následně lze pomocí objektu „Střihové vzory" definovat vstupní údaje samostatně pro každý střihový vzor. Zde je možné nastavit také hraniční linie, kompenzace a přídavky.

Vstupní údaje se zadávají v následujících krocích:

  • Vytvoření střihových linií
  • Vytvoření střihového vzoru výběrem jeho hraničních linií nebo použitím poloautomatického generátoru
  • Libovolné stanovení směru osnovy a útku zadáním úhlu
  • Stanovení hodnot kompenzací
  • Možnost zadat rozdílné kompenzace pro hraniční linie
  • Zadání různých přídavků (svar, okrajová linie)
  • Předběžné zobrazení střihového vzoru v grafickém okně na straně bez spuštění hlavního nelineárního výpočtu

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Membrány
RF-CUTTING-PATTERN 5.xx

Přídavný modul

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 240,00 USD