RX-TIMBER Glued-Laminated Beam | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Belkę można modelować na wiele sposobów. Grafika pomaga podczas wprowadzania geometrii, a wszystkie zmiany aktualizowane są automatycznie. Ugięcie wsporników można ustawić podczas prowadzenia obliczeń w stanie granicznym użytkowalności, niezależnie od ugięcia w przęśle.

Odpowiednią klasę drewna można wybrać z biblioteki materiałów. Wszystkie klasy materiału określone w EN 1995-1-1: 2004 (EC5) lub DIN 1052:2008-12 oraz w wybranym załączniku krajowym, dostępne są dla drewna klejonego warstwowo, liściastego oraz iglastego. Bibliotekę można rozszerzyć o własne klasy wytrzymałości z charakterystykami materiałowymi określonymi przez użytkownika. Podczas wprowadzania obciążeń stałych (na przykład konstrukcji dachu) można wykorzystać również obszerną bibliotekę materiałów, którą można uzupełniać o własne elementy.

Generatory zintegrowane w module RF-TIMBER Glued-laminated Beam pozwalają na łatwe tworzenie różnych przypadków obciążenia wiatrem i śniegiem. Przypadki obciążeń wyświetlane są graficznie, co ułatwia sprawdzanie wprowadzonych danych. Obciążenia nakładane są w automatycznie generowanych kombinacjach obciążeń według EN 1990, DIN 1055-100 lub DIN 1052. Dzięki temu ilość danych początkowych zredukowana jest do minimum. Obciążenia można również definiować ręcznie.

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD