RX-TIMBER Glued-Laminated Beam | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Belkę można modelować na wiele sposobów. Grafika pomaga podczas wprowadzania geometrii, a wszystkie zmiany aktualizowane są automatycznie. Ugięcie wsporników można ustawić podczas prowadzenia obliczeń w stanie granicznym użytkowalności, niezależnie od ugięcia w przęśle.

Odpowiednią klasę drewna można wybrać z biblioteki materiałów. Wszystkie klasy materiału określone w EN 1995-1-1: 2004 (EC5) lub DIN 1052:2008-12 oraz w wybranym załączniku krajowym, dostępne są dla drewna klejonego warstwowo, liściastego oraz iglastego. Bibliotekę można rozszerzyć o własne klasy wytrzymałości z charakterystykami materiałowymi określonymi przez użytkownika. Podczas wprowadzania obciążeń stałych (na przykład konstrukcji dachu) można wykorzystać również obszerną bibliotekę materiałów, którą można uzupełniać o własne elementy.

Generatory zintegrowane w module RF-TIMBER Glued-laminated Beam pozwalają na łatwe tworzenie różnych przypadków obciążenia wiatrem i śniegiem. Przypadki obciążeń wyświetlane są graficznie, co ułatwia sprawdzanie wprowadzonych danych. Obciążenia nakładane są w automatycznie generowanych kombinacjach obciążeń według EN 1990, DIN 1055-100 lub DIN 1052. Dzięki temu ilość danych początkowych zredukowana jest do minimum. Obciążenia można również definiować ręcznie.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD