RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Výsledky

Funkce programu

Díky integraci modulu RF‑/DYNAM Pro do programu RFEM/RSTAB je možné zahrnout numerické i grafické výsledky z přídavného modulu RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations do globálního tiskového protokolu. Zároveň jsou zde dostupné všechny možnosti programů RFEM a RSTAB pro grafické zobrazení. Výsledky časové analýzy se zobrazí v časovém diagramu.

Všechny výsledky jsou zobrazené v závislosti na čase. Číselné hodnoty lze exportovat do MS Excel. Zároveň je možné exportovat výsledky kombinací vyexportováním jednotlivých časových kroků nebo filtrováním nejnepříznivější výsledky všech časových kroků.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza s ohledem na nelinearity

Cena za první licenci
1 120,00 USD