2059x
002186
2021-09-21

Generowanie wzorów do kontroli obliczeń

Dzięki oprogramowaniu Dlubal zawsze masz podgląd, niezależnie od tego, czy masz projekty z branży żelbetowej, stalowej, drewnianej, aluminiowej czy innej. Wzory do kontroli warunków projektowych zastosowane w obliczeniach są wyświetlane w przejrzysty sposób (wraz z odniesieniem do zastosowanego równania z normy). Te wzory do kontroli obliczeń można również uwzględnić w raporcie.

Przejdź do filmu objaśniającego