Výstup vzorců pro posouzení

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Funkce

Nové

21. září 2021

002186

Obecné

U posouzení konstrukcí ze železobetonu, oceli, dřeva, hliníku atd. se podrobně zobrazí vzorce použité pro posouzení (včetně odkazu na použitou rovnici z normy). Tyto vzorce lze zobrazit také v tiskovém protokolu.

Napište komentář...

Napište komentář...

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles.

Cena za první licenci
3 990,00 USD
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM 6
RF-STEEL EC3

Posouzení

Posouzení ocelových prutů na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle norem EN 1993, AISC 360-16 (USA),CSA S16-19 (Kanada), IS 800 (Indie), GB 50017 (Čína) a SP 16.13330 (Rusko)

Cena za první licenci
2 200,00 USD
RSTAB 9
RF-STEEL EC3

Posouzení

Posouzení ocelových prutů na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle norem EN 1993, AISC 360-16 (USA),CSA S16-19 (Kanada), IS 800 (Indie), GB 50017 (Čína) a SP 16.13330 (Rusko)

Cena za první licenci
2 200,00 USD