RF-CUTTING-PATTERN - moduł dodatkowy dla RFEM

Wideo produktu: Moduły dodatkowe RF-FORM-FINDING i RF-CUTTING-PATTERN

Webinarium Dlubal: Znajdowanie kształtów i szablonów cięcia dla konstrukcji membranowych w RFEM

Najlepszy jaki do tej pory używałem

„RFEM to najlepszy program jaki miałem okazję poznać. Do tej pory używałem RISA, STAAD, ETABS, Visual Analysis oraz inne. W zakresie konstrukcji membranowych czy włókienniczej inżynierii mechanicznej, korzystałem z NDN, Forten, etc. Gdy tylko użytkownik przyzwyczai się do interfejsu oprogramowania RFEM, będzie on nieporównywalny z żadnymi innymi programami. Nawet w przypadku typowych konstrukcji, oprogramowanie to jest zdecydowanie łatwiejsze.”

TensiNet

Dlubal Software jest członkiem stowarzyszenia TensiNet.

Szablony cięcia dla elementów membranowych

Moduł dodatkowy RF-CUTTING-PATTERN generuje szablony cięcia dla elementów membranowych. Warunki graniczne szablonów cięcia na zakrzywionej geometrii są określone przez linie graniczne oraz niezależne płaskie linie cięcia lub linie geodezyjne. Proces spłaszczania jest przeprowadzany zgodnie z teorią minimalnej energii.

Naprężenia powstałe wskutek sprężenia i spłaszczenia zostają zdefiniowane poprzez określenie kompensacji w głównym kierunku. Tolerancje dla linii łączeń i linii granicznych są określane osobno dla każdego szablonu cięcia.

 1. Funkcje

  • Płaskie i geodezyjne linie cięcia
  • Spłaszczanie podwójnie zakrzywionych części powierzchni membran lub poduszek pneumatycznych
  • Definiowanie szablonów cięcia poprzez wykorzystanie linii granicznych, których połączenie nie jest wymagane
  • Złożony proces spłaszczania w oparciu o teorię minimalnej energii
  • Kompensacja jednorodna lub liniowa zgodnie z kierunkiem osnowy i wątku
  • Możliwość różnych kompensacji dla linii granicznych
  • Tolerancje łączenia, graniczne
  • Elastyczna organizacja danych (jakakolwiek modyfikacja danych wejściowych jest uwzględniania do otrzymania końcowego "łączenia")
  • Graficzne wyświetlanie szablonów cięcia
  • Dane statystyczne na temat każdego szablonu cięcia (szerokość, długość, wielkość)
  • Możliwość automatycznego generowania szablonów cięcia z komórek
 2. Dzielenie powierzchni membranowej z wykorzystaniem linii typu "Przeciąć przez dwie linie"

  Dane wejściowe

  RF-CUTTING-PATTERN uruchamiany jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w zakładce Opcje w Danych ogólnych jakiegokolwiek modelu w RFEM. Po uruchomieniu modułu dodatkowego w Danych modelu wyświetla się nowy obiekt "Szablony cięcia". Jeżeli dla wstępnie wygenerowanego szablonu cięcia membrany jego wielkość okaże się zbyt duża, można podzielić powierzchnię korzystając z linii cięcia (typy linii "Cięcie przez dwie linie" lub "Cięcie przez przekrój").

  Można określić indywidualne dane dla każdego szablonu cięcia, korzystając z obiektu "Szablony cięcia". Można tu ustalić linie graniczne, kompensacje i tolerancje.

  Kroki:

  • Tworzenie linii cięcia
  • Tworzenie szablonu poprzez wybór linii granicznych lub skorzystanie z generatora półautomatycznego
  • Dowolny wybór kierunku osnowy i wątku poprzez wprowadzenie kąta
  • Zastosowanie wartości kompensacji
  • Opcjonalna definicja różnych kompensacji dla linii granicznych
  • Różne tolerancje (łączenia, linie graniczne)
  • Różne kompensacje dla linii granicznych
  • Wstępne przedstawienie szablonu cięcia w oknie graficznym, bez konieczności uruchamiania głównych obliczeń nieliniowych 
 3. Obliczenie

  Nieliniowe obliczenia przyjmują realną geometrię części powierzchni (która może być płaska, wyboczona, pojedynczo lub podwójnie zakrzywiona) z wybranego szablonu cięcia i spłaszcza ten element powierzchniowy zgodnie z teorią minimalnej energii odkształcenia, uwzględniając zdefiniowane zachowanie materiału.

  Zasadniczo metoda ta ma na celu skompresowanie geometrii siatki uwzględniające kontakt bez udziału tarcia i znalezienie stanu, w którym naprężenia powstałe wskutek spłaszczenia membrany w płaszczyźnie są w stanie równowagi. W ten sposób uzyskuje się minimalny poziom energii i optymalną dokładność szablonu cięcia. Brane pod uwagę są kompensacje dla osnowy i wątku podobnie jak kompensacje dla linii granicznych. Następnie, zdefiniowane tolerancje na liniach granicznych stosowane są w stosunku do geometrii płaskiej powierzchni. 

  Funkcje:
  • Metoda minimalnej energii odkształcenia w procesie spłaszczania, dla bardzo dokładnych szablonów cięcia
  • Zastosowanie do niemal wszystkich układów siatki
  • Rozpoznawanie definicji sąsiednich szablonów cięcia w celu zachowania takiej samej długości w łączeniach
  • Zastosowanie siatki do głównego obliczenia
 4. Przedstawienie szablonu cięcia w modelu RFEM

  Wyniki

  Po obliczeniu, w oknie dialogowym szablonu cięcia pojawia się zakładka "Współrzędne punktów", która pokazuje wyniki w formie tabeli ze współrzędnymi i powierzchnią w oknie graficznym. Tabela współrzędnych przedstawia nowe współrzędne po dokonaniu spłaszczenia, odniesione do środka ciężkości szablonu cięcia dla każdego węzła siatki. Dodatkowo szablon cięcia z układem współrzędnych w środku ciężkości jest przedstawiany w oknie graficznym. Po wyborze komórki tabeli, wyświetlany jest odpowiadający węzeł ze strzałką. Ponadto poniżej tabeli zawierającej współrzędne węzłów pojawia się informacja o polu powierzchni szablonu cięcia.

  Ponadto, w przypadku obciążenia modułu RF-CUTTING-PATTERN wyświetlane są standardowe wyniki naprężeń i odkształceń dla każdego szablonu. 

  Funkcje:
  • Wyniki w tabeli zawierające informacje na temat szablonu cięcia
  • Inteligentna tabela połączona z grafiką
  • Wyniki spłaszczonej geometrii zawarte w pliku DXF
  • Wyniki pokazane w globalnym protokole wydruku
  • Wyniki odkształceń po procesie spłaszczania, w celu oceny szablonów 

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
2 240,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje membranowe
RF-FORM-FINDING 5.xx

Moduł dodatkowy

Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL AISC 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-ALUMINUM 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje szklane
RF-GLASS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Połączenia
RF-HSS 5.xx

Moduł dodatkowy

Obliczenia spawanych połączeń przekrojów rurowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-LIMITS 5.xx

Moduł dodatkowy

Porównanie wyników z określonymi stanami granicznymi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD