RF-CUTTING-PATTERN - moduł dodatkowy dla RFEM

Opis produktów

 • Moduł dodatkowy z kategorii "Inne"

Szablony cięcia dla elementów membranowych

Najlepszy jaki do tej pory używałem

„Program RFEM jest najlepszym, z jakiego korzystałem do tej pory. Do tej pory używałem RISA, STAAD, ETABS, Visual Analysis oraz inne. W zakresie konstrukcji membranowych czy włókienniczej inżynierii mechanicznej, korzystałem z NDN, Forten, etc. Gdy tylko użytkownik przyzwyczai się do interfejsu oprogramowania RFEM, będzie on nieporównywalny z żadnymi innymi programami. Nawet w przypadku konstrukcji typowych jest to znacznie łatwiejsze.“

Praca doktorska na temat wymiarowania konstrukcji membranowej na podstawie MES

Praca magisterska Rostislav Lang

Praca doktorska Rostislava Langa dotyczy wymiarowania i analizy konstrukcji membranowych w oprogramowaniu bazującym na MES.

Moduł dodatkowy RF-CUTTING-PATTERN generuje szablony cięcia dla elementów membranowych. Warunki graniczne szablonów cięcia na zakrzywionej geometrii są określone przez linie graniczne oraz niezależne płaskie linie cięcia lub linie geodezyjne. Proces spłaszczania jest przeprowadzany zgodnie z teorią minimalnej energii.

Naprężenia powstałe wskutek sprężenia i spłaszczenia zostają zdefiniowane poprzez określenie kompensacji w głównym kierunku. Tolerancje dla linii łączeń i linii granicznych są określane osobno dla każdego szablonu cięcia.

 1. Funkcje

  • Płaszczyznowe i geodezyjne linie cięcia
  • Spłaszczanie podwójnie zakrzywionych powierzchni membran lub poduszek pneumatycznych
  • Definiowanie szablonów cięcia za pomocą linii granicznych, które niekoniecznie muszą być łączone
  • Planaryzacja wysokiej jakości z wykorzystaniem teorii minimum energii
  • Naddatki na spoiny i krawędzie
  • Stała lub liniowa kompensacja w kierunku osnowy i wątku
  • Możliwe różne kompensacje dla linii granicznych
  • Adaptacyjna organizacja danych (każda kolejna zmiana danych wejściowych jest uwzględniana aż do ostatniego „szwu”)
  • Graficzne przedstawienie szablonów cięcia
  • Informacje statystyczne o każdym szablonie cięcia (szerokość, długość, rozmiar)
  • Możliwość automatycznego generowania szablonów cięcia z komórek
 2. Dane wejściowe

  RF-CUTTING-WATTERN jest aktywowany poprzez wybranie odpowiedniej opcji w zakładce Opcje w danych ogólnych dowolnego modelu programu RFEM. Po aktywacji modułu dodatkowego w obszarze Dane modelu wyświetlany jest nowy obiekt „Wzory cięcia”. Jeżeli rozkład powierzchni membrany do cięcia w pozycji podstawowej jest zbyt duży, powierzchnię można podzielić za pomocą linii cięcia (typy linii „Przecięcie dwiema liniami” lub „Przecięcie przez przekrój”) w odpowiednich paskach częściowych.

  Następnie można zdefiniować poszczególne wpisy dla każdego wzoru cięcia za pomocą obiektu „Wzór cięcia”. W tym miejscu można ustawić linie graniczne, kompensacje i naddatki.

  Kroki sekwencji roboczej:
  • Tworzenie linii cięcia
  • Utworzenie wzoru poprzez wybranie jego linii granicznych lub użycie półautomatycznego generatora
  • Swobodny wybór orientacji osnowy i wątku poprzez wprowadzenie kąta
  • Zastosowanie wartości kompensacji
  • Opcjonalne zdefiniowanie różnych kompensacji dla linii granicznych
  • Różne tolerancje (spawanie, linia graniczna)
  • Wstępne przedstawienie wzoru cięcia w bocznym oknie graficznym bez rozpoczynania głównego obliczenia nieliniowego
 3. Obliczenie

  Nieliniowe obliczenia przyjmują realną geometrię części powierzchni (która może być płaska, wyboczona, pojedynczo lub podwójnie zakrzywiona) z wybranego szablonu cięcia i spłaszcza ten element powierzchniowy zgodnie z teorią minimalnej energii odkształcenia, uwzględniając zdefiniowane zachowanie materiału.

  Zasadniczo metoda ta ma na celu skompresowanie geometrii siatki uwzględniające kontakt bez udziału tarcia i znalezienie stanu, w którym naprężenia powstałe wskutek spłaszczenia membrany w płaszczyźnie są w stanie równowagi. W ten sposób uzyskuje się minimalny poziom energii i optymalną dokładność szablonu cięcia. Brane pod uwagę są kompensacje dla osnowy i wątku podobnie jak kompensacje dla linii granicznych. Następnie, zdefiniowane tolerancje na liniach granicznych stosowane są w stosunku do geometrii płaskiej powierzchni. 

  Funkcje:
  • Metoda minimalnej energii odkształcenia w procesie spłaszczania, dla bardzo dokładnych szablonów cięcia
  • Zastosowanie do niemal wszystkich układów siatki
  • Rozpoznawanie definicji sąsiednich szablonów cięcia w celu zachowania takiej samej długości w łączeniach
  • Zastosowanie siatki do głównego obliczenia
 4. Wyniki

  Po obliczeniach w oknie dialogowym wzoru cięcia pojawi się zakładka „Współrzędne punktu”. W tej zakładce w oknie graficznym wyświetlany jest wynik w postaci tabeli ze współrzędnymi i powierzchni. Tabela współrzędnych przedstawia nowe spłaszczone współrzędne względem środka ciężkości wzoru cięcia dla każdego węzła siatki. Ponadto w oknie graficznym wyświetlany jest wzór cięcia z układem współrzędnych w środku ciężkości. Podczas wybierania komórki tabeli na grafice wyświetlany jest odpowiedni węzeł ze strzałką. Ponadto obszar wzoru cięcia jest wyświetlany poniżej tabeli węzłów.

  Ponadto w przypadku obciążenia RF ‑ CUTTING ‑ PATTERN w RFEM wyświetlane są standardowe wyniki naprężeń/odkształceń dla każdego wzoru.

  Funkcje:
  • Wyniki w tabeli zawierające informacje o wzorze cięcia
  • Inteligentna tabela odnosząca się do grafiki
  • Wyniki spłaszczonej geometrii w pliku DXF
  • Wyniki w globalnym raporcie wydruku
  • Wyniki odkształceń po spłaszczeniu w celu oceny wzorów

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Logo Tensinet

Dlubal Software jest członkiem Stowarzyszenia TensiNet .

Cena

Cena
2 240,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

}
RFEM
RFEM

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM
RF-FORM-FINDING

Moduł dodatkowy

Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM
RF-STEEL AISC

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-MAT NL

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM
RF -DYNAM Pro - Obciążenia równoważne

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM
RF-ALUMINIUM

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM
RF-IMP (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD