RF-CUTTING-PATTERN - moduł dodatkowy dla RFEM

Szablony cięcia dla elementów membranowych

Najlepszy jaki do tej pory używałem

„Program RFEM jest najlepszym, z jakiego korzystałem do tej pory. Do tej pory używałem RISA, STAAD, ETABS, Visual Analysis oraz inne. W zakresie konstrukcji membranowych czy włókienniczej inżynierii mechanicznej, korzystałem z NDN, Forten, etc. Gdy tylko użytkownik przyzwyczai się do interfejsu oprogramowania RFEM, będzie on nieporównywalny z żadnymi innymi programami. Nawet w przypadku konstrukcji typowych jest to znacznie łatwiejsze.“

Praca doktorska na temat wymiarowania konstrukcji membranowej na podstawie MES

Praca doktorska Rostislava Langa dotyczy wymiarowania i analizy konstrukcji membranowych w oprogramowaniu bazującym na MES.

Moduł dodatkowy RF-CUTTING-PATTERN generuje szablony cięcia dla elementów membranowych. Warunki graniczne szablonów cięcia na zakrzywionej geometrii są określone przez linie graniczne oraz niezależne płaskie linie cięcia lub linie geodezyjne. Proces spłaszczania jest przeprowadzany zgodnie z teorią minimalnej energii.

Naprężenia powstałe wskutek sprężenia i spłaszczenia zostają zdefiniowane poprzez określenie kompensacji w głównym kierunku. Tolerancje dla linii łączeń i linii granicznych są określane osobno dla każdego szablonu cięcia.

 1. Funkcje

  • Płaskie i geodezyjne linie cięcia
  • Spłaszczenie podwójnie zakrzywionych powierzchni napiętych membran lub poduszek pneumatycznych
  • Definiowanie szablonów cięcia za pomocą linii granicznych, które nie muszą być połączone
  • Zaawansowane spłaszczanie oparte na teorii energii minimalnej
  • Naddatki spawalnicze i graniczne
  • Równomierna lub liniowa kompensacja w kierunku osnowy i wątku
  • Możliwość różnych kompensacji dla linii granicznych
  • Elastyczna organizacja danych (wszelkie dodatkowe modyfikacje danych wejściowych są uwzględniane aż do końcowej „spoiny“)
  • Graficzne wyświetlanie wzorów cięcia
  • Informacje statystyczne o każdym wzorze cięcia (szerokość, długość, rozmiar)
  • Możliwość automatycznego generowania szablonów cięcia z komórek
    
 2. Dane wejściowe

  RF-CUTTING-WATTERN jest aktywowany poprzez wybranie odpowiedniej opcji w zakładce Opcje w danych ogólnych dowolnego modelu programu RFEM. Po aktywacji modułu dodatkowego w obszarze Dane modelu wyświetlany jest nowy obiekt „Wzory cięcia”. Jeżeli rozkład powierzchni membrany do cięcia w pozycji podstawowej jest zbyt duży, powierzchnię można podzielić za pomocą linii cięcia (typy linii „Przecięcie dwiema liniami” lub „Przecięcie przez przekrój”) w odpowiednich paskach częściowych.

  Następnie można zdefiniować poszczególne wpisy dla każdego wzoru cięcia za pomocą obiektu „Wzór cięcia”. W tym miejscu można ustawić linie graniczne, kompensacje i naddatki.

  Kroki sekwencji roboczej:
  • Tworzenie linii cięcia
  • Utworzenie wzoru poprzez wybranie jego linii granicznych lub użycie półautomatycznego generatora
  • Swobodny wybór orientacji osnowy i wątku poprzez wprowadzenie kąta
  • Zastosowanie wartości kompensacji
  • Opcjonalne zdefiniowanie różnych kompensacji dla linii granicznych
  • Różne tolerancje (spawanie, linia graniczna)
  • Wstępne przedstawienie wzoru cięcia w bocznym oknie graficznym bez rozpoczynania głównego obliczenia nieliniowego
 3. Obliczenie

  Nieliniowe obliczenia przyjmują realną geometrię części powierzchni (która może być płaska, wyboczona, pojedynczo lub podwójnie zakrzywiona) z wybranego szablonu cięcia i spłaszcza ten element powierzchniowy zgodnie z teorią minimalnej energii odkształcenia, uwzględniając zdefiniowane zachowanie materiału.

  Zasadniczo metoda ta ma na celu skompresowanie geometrii siatki uwzględniające kontakt bez udziału tarcia i znalezienie stanu, w którym naprężenia powstałe wskutek spłaszczenia membrany w płaszczyźnie są w stanie równowagi. W ten sposób uzyskuje się minimalny poziom energii i optymalną dokładność szablonu cięcia. Brane pod uwagę są kompensacje dla osnowy i wątku podobnie jak kompensacje dla linii granicznych. Następnie, zdefiniowane tolerancje na liniach granicznych stosowane są w stosunku do geometrii płaskiej powierzchni. 

  Funkcje:
  • Metoda minimalnej energii odkształcenia w procesie spłaszczania, dla bardzo dokładnych szablonów cięcia
  • Zastosowanie do niemal wszystkich układów siatki
  • Rozpoznawanie definicji sąsiednich szablonów cięcia w celu zachowania takiej samej długości w łączeniach
  • Zastosowanie siatki do głównego obliczenia
 4. Wyniki

  Po obliczeniach w oknie dialogowym wzoru cięcia pojawi się zakładka „Współrzędne punktu”. W tej zakładce w oknie graficznym wyświetlany jest wynik w postaci tabeli ze współrzędnymi i powierzchni. Tabela współrzędnych przedstawia nowe spłaszczone współrzędne względem środka ciężkości wzoru cięcia dla każdego węzła siatki. Ponadto w oknie graficznym wyświetlany jest wzór cięcia z układem współrzędnych w środku ciężkości. Podczas wybierania komórki tabeli na grafice wyświetlany jest odpowiedni węzeł ze strzałką. Ponadto obszar wzoru cięcia jest wyświetlany poniżej tabeli węzłów.

  Ponadto w przypadku obciążenia RF ‑ CUTTING ‑ PATTERN w RFEM wyświetlane są standardowe wyniki naprężeń/odkształceń dla każdego wzoru.

  Funkcje:
  • Wyniki w tabeli zawierające informacje o wzorze cięcia
  • Inteligentna tabela odnosząca się do grafiki
  • Wyniki spłaszczonej geometrii w pliku DXF
  • Wyniki w globalnym raporcie wydruku
  • Wyniki odkształceń po spłaszczeniu w celu oceny wzorów

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

TensiNet

Dlubal Software jest członkiem stowarzyszenia TensiNet.

Cena (bez VAT)

Cena
2 240,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje membranowe
RF-FORM-FINDING 5.xx

Moduł dodatkowy

Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL AISC 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-ALUMINUM 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje szklane
RF-GLASS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Połączenia
RF-HSS 5.xx

Moduł dodatkowy

Obliczenia spawanych połączeń przekrojów rurowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-LIMITS 5.xx

Moduł dodatkowy

Porównanie wyników z określonymi stanami granicznymi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD