Moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3 dla RFEM/RSTAB

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Najlepsze oprogramowanie do przeprowadzenia analizy wg Eurokodu

„„Po przestudiowaniu innych ofert na rynku wybraliśmy oprogramowanie RFEM firmy Dlubal Software do obliczeń trójwymiarowych konstrukcji metalowych. To oprogramowanie wydaje się najlepiej przystosowane do analiz według Eurokodów. Oprócz przyjaznego dla użytkownika i intuicyjnego interfejsu, dane wejściowe i wyniki są wyświetlane i modyfikowane w przejrzysty i wydajny sposób, minimalizując efekt „czarnej skrzynki”.

Serwis techniczny wyróżnia się cierpliwością, kompetencjami i elastycznością, co potwierdza nasz wybór. Udostępnienie szczegółowych filmów i instrukcji obsługi pozwala na samodzielne szkolenie i ciągłe uczenie się nowych funkcji. Kolejną zaletą jest modułowy system programowy, który umożliwia rozszerzenie oferty o to samo podstawowe oprogramowanie bez konieczności przeprowadzania istotnej fazy nauki. Jeżeli jutro zdecydujemy się na obróbkę konstrukcji z drewna, aluminium lub szkła, obliczenia te nie będą dla nas trudnością do pokonania. „“

RF-/STEEL EC3 przeprowadza wszystkie typowe obliczenia w stanie granicznym nośności, analizę stateczności i odkształceń oraz obliczenia odporności ogniowej dla stali konstrukcyjnej według: 

 •  EN 1993-1-1:2005 + AC:2009,
 •  EN 1993-1-2:2006 + AC:2005 (odporność ogniowa),
 •  EN 1993-1-4:2006 (stal nierdzewna),
 •  EN 1993-1-5:2006.

 1. Funkcje

  • Import materiałów, przekrojów i sił wewnętrznych z RFEM/RSTAB
  • Wymiarowanie stali dla przekrojów cienkościennych zgodnie z EN 1993‑1‑1: 2005 i EN 1993‑1‑5: 2006
  • Automatyczna klasyfikacja przekrojów według EN 1993-1-1:2005 + AC:2009, rozdział 5.5.2 oraz EN 1993-1-5:2006, rozdział 4.4 (przekrój klasy 4) z możliwością określenia szerokości efektywnej zgodnie z załącznikiem E dla naprężeń poniżej fy
  • Integracja parametrów dla następujących załączników krajowych:
   • Deutschland DIN EN 1993-1-1/NA: 2015-08 (Niemcy)
   • ÖNORM B 1993-1-1: 2007-02 (Austria)
   • NBN EN 1993-1-1/ANB: 2010-12 (Belgia)
   • BDS EN 1993-1-1/NA: 2008 (Bułgaria)
   • DS/EN 1993-1-1 DK NA: 2015 (Dania)
   • SFS EN 1993-1-1/NA: 2005 (Finlandia)
   • NF EN 1993-1-1/NA: 2007-05 (Francja)
   • Griechenland ELOT EN 1993-1-1 (Grecja)
   • UNI EN 1993-1-1/NA: 2008 (Włochy)
   • LST EN 1993-1-1/NA: 2009-04 (Litwa)
   • LU EN 1993-1-1: 2005/AN-LU: 2011 (Luksemburg)
   • MS EN 1993-1-1/NA: 2010 (Malezja)
   • NEN EN 1993-1-1/NA: 2011-12 (Holandia)
   • Norway NS EN 1993-1-1/NA: 2008-02 (Norwegia)
   • PN EN 1993-1-1/NA: 2006-06 (Polska)
   • NP EN 1993-1-1/NA: 2010-03 (Portugalia)
   • SR EN 1993-1-1/NB: 2008-04 (Rumunia)
   • SS EN 1993-1-1/NA: 2011-04 (Szwecja)
   • SS EN 1993-1-1/NA: 2010 (Singapur)
   • STN EN 1993-1-1/NA: 2007-12 (Słowacja)
   • SIST EN 1993-1-1/A101: 2006-03 (Słowenia)
   • UNE EN 1993-1-1/NA: 2013-02 (Hiszpania)
   • CSN EN 1993-1-1/NA: 2007-05 (Republika Czeska)
   • BS EN 1993-1-1/NA: 2008-12 (Wielka Brytania)
   • CYS EN 1993-1-1/NA: 2009-03 (Cypr)
  Oprócz zintegrowanych załączników krajowych, użytkownik może stworzyć również własne załączniki, zapisując w bibliotece wybrane przez siebie wartości graniczne oraz parametry.
  • Automatyczne określanie wszystkich wymaganych współczynników dla obliczeniowej wartości nośności na wyboczenie giętne N b , Rd
  • Automatyczne wyznaczanie idealnego sprężystego momentu krytycznegoMcr dla każdego pręta lub zbioru prętów w każdym położeniu x zgodnie z metodą wartości własnej lub poprzez porównanie wykresów momentów. Użytkownik musi jedynie określić boczne podpory pośrednie.
  • Wymiarowanie prętów o zmiennej wysokości przekroju, przekrojów niesymetrycznych lub zbiorów prętów według ogólnej metody opisanej w EN 1993-1-1, 6.3.4
  • Podczas stosowania metody ogólnej według 6.3.4, opcjonalnie można zastosować "europejską krzywą zwichrzenia" według Naumesa, Strohmanna, Ungermanna, Sedlacka (Stahlbau 77 (2008), strona 748-761)
  • Możliwość uwzględniania ograniczeń obrotu (np. blacha trapezowa lub płatwie)
  • Opcjonalne uwzględnianie panela usztywniającego (np. blacha trapezowa lub płatwie)
  • Rozszerzenie modułu RF-/STEEL Warping Torsion(wymagana licencja) do plastycznej analizy przekrojów zgodnie z teorią drugiego rzędu jako analizy naprężeń z uwzględnieniem 7 stopni swobody (skręcanie)
  • Rozszerzenie modułu RF-/STEEL Plastyczność (wymagana licencja) do plastycznej analizy przekrojów zgodnie z metodą Partial Internal Forces Method (PiFM) i metodą sympleksową dla przekrojów ogólnych (w połączeniu z rozszerzeniem modułu RF-/STEEL-Warping Torsion możliwe jest przeprowadzenie obliczeń plastycznych zgodnie z analizą drugiego rzędu)
  • Rozszerzenie modułu RF-/STEEL Cold-Formed Section (wymagana licencja) do obliczeń stanu granicznego nośności i użytkowalności dla prętów stalowych formowanych na zimno, zgodnie z normami EN 1993-1-3 i EN 1993-1-5
  • Obliczenia w SGN: możliwość wybrania pomiędzy podstawowymi i wyjątkowymi sytuacjami obliczeniowymi dla każdego przypadku, grupy lub kombinacji obciążeń
  • Obliczenia w SGU: możliwość wybrania charakterystycznych, częstych lub quasi-stałych sytuacji obliczeniowych dla każdego przypadku, grupy lub kombinacji obciążeń
  • Możliwa jest analiza rozciągania zdefiniowanego pola przekroju netto dla początków i końców prętów
  • Obliczanie spoin spawanych przekrojów
  • Opcjonalne uwzględnienie deplanacji sprężystej dla podpór węzłowych w zbiorach prętów
  • Graficzne przedstawianie stopni wykorzystania przekroju na wykresie i na modelu w programie RFEM/RSTAB
  • Określanie głównych sił wewnętrznych
  • Możliwość filtrowania wyników graficznych w programie RFEM/RSTAB
  • Graficzne wyświetlanie stopni wykorzystania przekroju i klas przekrojów w renderowanym widoku
  • Kolorowe skale w tabelach wyników
  • Automatyczna optymalizacja przekrojów
  • Transfer zoptymalizowanych przekrojów do programu RFEM/RSTAB
  • Wykaz materiałów według prętów i zbiorów prętów
  • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel 
  • Przejrzysty protokół wydruku pozwalający sprawdzić wyniki obliczeń
  • W protokole można ująć krzywą temperatury
 2. Wprowadzanie danych

  RF-/STEEL EC3 automatycznie importuje przekroje zdefiniowane w RFEM/RSTAB. Możliwe jest zaprojektowanie wszystkich przekrojów cienkościennych. Program automatycznie wybiera najbardziej efektywną metodę zgodnie ze standardami.

  Obliczanie stanu granicznego nośności uwzględnia kilka obciążeń i można wybrać projekty interakcji dostępne w normie.

  Klasyfikacja zaprojektowanych przekrojów do klas 1–4 jest istotną częścią analizy zgodnie z Eurokodem 3. W ten sposób można sprawdzić ograniczenie obliczeniowe i nośności przy użyciu miejscowego wyboczenia części przekroju. RF-/STEEL EC3 określa stosunki c/t części przekroju poddanych naprężeniom ściskającym i automatycznie dokonuje klasyfikacji.

  W przypadku analizy stateczności dla każdego pręta lub zestawu prętów można określić, czy wyboczenie następuje w kierunku y i/lub Z. Można również zdefiniować dodatkowe utwierdzenia boczne, aby przedstawić model zbliżony do rzeczywistości. Współczynnik smukłości i sprężyste obciążenie krytyczne są automatycznie określane na podstawie warunków brzegowych RF-/STEEL EC3. Elastyczny moment krytyczny dla wyboczenia poprzeczno-skrętnego wymagany do analizy wyboczenia może zostać określony automatycznie lub ręcznie. Można również uwzględnić punkt przyłożenia obciążeń poprzecznych, wpływający na opór skręcania, poprzez ustawienie szczegółów. Ponadto można uwzględnić utwierdzenia obrotowe (na przykład blachy trapezowe i płatwie) oraz płyty ścinane (na przykład blachy trapezowe i stężenia).

  W nowoczesnym budownictwie o coraz mniejszych przekrojach stan graniczny użytkowalności stanowi istotny czynnik w obliczeniach konstrukcyjnych. RF-/STEEL EC3 przypisuje przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń i kombinacje wyników do różnych sytuacji obliczeniowych. Odpowiednie odkształcenia graniczne są wstępnie ustawione w Załączniku krajowym i w razie potrzeby można je zmienić. Ponadto w projekcie można zdefiniować długości referencyjne i pręty wstępne.

 3. Obliczenia

  Podczas obliczania obciążenia rozciągającego, ściskającego, zginającego i ścinającego moduł porównuje wartości obliczeniowe maksymalnej nośności z wartościami obliczeniowymi oddziaływań.

  Jeżeli elementy są poddawane zarówno zginaniu, jak i ściskaniu, program wykonuje interakcję. RF-/STEEL EC3 zapewnia opcje określania wzorów interakcji według współczynników pierwszej metody (załącznik A) lub drugiej metody (załącznik B).

  Giętna konstrukcja nie wymaga ani smukłości, ani sprężystego obciążenia krytycznego w przypadku wyboczenia. Moduł automatycznie określa wszystkie wymagane współczynniki dla wartości obliczeniowej obciążenia zginającego i idealnego sprężystego momentu krytycznego dla każdego pręta w każdym położeniu x przekroju. W razie potrzeby należy określić boczne podpory pośrednie poszczególnych prętów/zestawów prętów, definiowane w jednym z okien wprowadzania.

  W przypadku wybrania prętów do obliczeń odporności ogniowej w RF-/STEEL EC3 dostępne jest inne okno wprowadzania, w którym można wprowadzić dodatkowe parametry, takie jak rodzaje powłok lub pokryw. Ustawienia globalne obejmują wymagany czas odporności ogniowej, krzywą temperatury i inne współczynniki. Protokół wydruku zawiera wszystkie wyniki pośrednie oraz końcowy wynik obliczeń odporności ogniowej. Ponadto istnieje możliwość wydrukowania krzywej temperatury w raporcie.

 4. Graficzna ocena wyników

  Wyniki

  Wyniki posortowane według przypadku obciążenia, przekroju, pręta, zestawu prętów lub położenia x są wyświetlane w przejrzystych oknach wyników. Po wybraniu odpowiedniego wiersza tabeli wyświetlane są szczegółowe informacje o wykonanym projekcie.

  Wyniki zawierają zrozumiałą listę wszystkich właściwości materiału i przekroju, obliczeń sił wewnętrznych i współczynników obliczeniowych. Ponadto w osobnym oknie graficznym można wyświetlić rozkład sił wewnętrznych dla każdej lokalizacji x.

  Listy części według prętów/zestawów prętów dla poszczególnych typów przekrojów uzupełniają szczegółową i uporządkowaną prezentację wyników. Aby wydrukować dane wejściowe i wynikowe, można użyć globalnego protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB.

  W celu dalszego przetwarzania różnych danych istnieje możliwość eksportu wszystkich tabel do MS Excel.

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Instrukcje obsługi

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
1 480,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB Inne
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Inne
DEFORM 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RSTAB Inne
RSMOVE 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
PLATE-BUCKLING 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
FOUNDATION Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD