Moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3 dla RFEM/RSTAB

Wideo produktu: moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3

Wideo produktu: Jak działa oprogramowanie Dlubal Software w przypadku analizy i wymiarowania konstrukcji stalowych?

Wykład on-line: Analiza statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji stalowych

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Najlepsze oprogramowanie do przeprowadzenia analizy wg Eurokodu

„Po przeanalizowaniu różnych ofert na rynku, zdecydowaliśmy się na kupno programu RFEM Dlubal Software, dzięki któremu będziemy mogli obliczyć trójwymiarowe konstrukcje stalowe. Jest to oprogramowanie, które wydaje się być najbardziej odpowiednie do przeprowadzenia analizy wg Eurokodu. Dzięki jasnemu, przejrzystemu interfejsowi, wszelkie dane oraz wyniki mogą być wprowadzane w sposób widoczny oraz możemy je edytować w łatwy i efektywny sposób, co minimalizuje efekt "czarnego pola".

Wsparcie techniczne Dlubal Software jest wyjątkowo cierpliwe, kompetentne oraz szybko odpowiada na pytania, co jedynie utwierdziło nas w przekonaniu o kupnie programu RFEM. Szczegółowe instrukcje obsługi oraz portale społecznościowe, takie jak blog, pozwalają na samodzielną naukę i kompleksowe szkolenie wstępne a następnie późniejsze, ciągłe uczenie się nowych funkcji. Dalszym pozytywnym aspektem jest modułowa konstrukcja oparta na programach głównych. Nawet jeśli z dnia na dzień, zdecydujemy się bardziej skupić na konstrukcjach drewnianych, aluminiowych lub szklanych, obliczenia nie będą aspektem nas blokującym.“

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RF-/STEEL EC3 przeprowadza wszystkie typowe obliczenia w stanie granicznym nośności, analizę stateczności i deformacji oraz obliczenia odporności ogniowej dla stali konstrukcyjnej według: 

 •  EN 1993-1-1:2005 + AC:2009,
 •  EN 1993-1-2:2006 + AC:2005 (odporność ogniowa),
 •  EN 1993-1-4:2006 (stal nierdzewna),
 •  EN 1993-1-5:2006.

 1. Funkcje programu

  • Import materiałów, przekrojów i sił wewnętrznych z programu RFEM/RSTAB
  • Wymiarowanie stali dla przekrojów cienkościennych zgodnie z EN 1993-1-1:2005 i EN 1993-1-5:2006
  • Automatyczna klasyfikacja przekrojów według EN 1993-1-1:2005 + AC:2009, rozdział 5.5.2 oraz EN 1993-1-5:2006, rozdział 4.4 (przekrój klasy 4) z możliwością określenia szerokości efektywnej zgodnie z załącznikiem E dla naprężeń poniżej fy
  • Integracja parametrów z następujących załączników krajowych:
   •  PN-EN 1993-1-1:2006-06 (Polska)
   • United Kingdom BS EN 1993-1-1:2008-12 (Wielka Brytania)
   •  DIN EN 1993-1-1/NA: 2015-08 (Niemcy)
   •  ÖNORM 1993-1-1:2007-02 (Austria)
   • Belgium NBN EN 1993-1-1/NA:2010-12 (Belgia)
   • Bulgaria BLG EN 1993-1-1/NA:2008 (Bułgaria)
   • Cyprus CYS EN 1993-1-1:2009-03 (Cypr)
   •  CSN EN 1993-1-1/NA.ed: 2007-05 (Czechy)
   •  DS/EN 1993-1-1 DK NA:2015 (Dania)
   •  SFS-EN 1993-1-1:2005 (Finlandia)
   •  NF EN 1993-1-1/NA:2007-05 (Francja)
   • Greece ELOT EN 1993-1-1 (Grecja)
   •  UNI EN 1993-1-1/NA:2008 (Włochy)
   •  LST EN 1993-1-1/NA:2009-04 (Litwa)
   •  LU EN 1993‑1‑1:2005/AN‑LU:2011 (Luksemburg)
   •  MS EN 1993-1-1:2010 (Malezja)
   •  NEN EN 1993-1-1/NA:2011-12 (Holandia)
   •  NP EN 1993-1-1/NA:2010-03 (Portugalia)
   •  SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008-04 (Rumunia)
   •  SS EN 1993-1-1/NA:2010 (Singapur)
   •  STN EN 1993-1-1/NA:2007-12 (Słowacja)
   •  SIST-EN 1993-1-1/NA:2006-03 (Słowenia)
   •  AN/UNE-EN 1993-1-1:2013-02 (Hiszpania)
   •  SS-EN 1993-1-1:2005/AC:2011-04 (Szwecja)

  Oprócz zintegrowanych załączników krajowych, użytkownik może stworzyć również własne załączniki, zapisując w bibliotece wybrane przez siebie wartości graniczne oraz parametry.

  • Automatyczne określanie wszystkich wymaganych współczynników dla obliczeniowej wartości nośności na wyboczenie giętne Nb,Rd
  • Automatyczne określanie idealnego sprężystego momentu krytycznego Mcr dla każdego pręta lub zbioru prętów we wszystkich miejscach x według metody wartości własnej lub poprzez porównanie wykresów momentów. Użytkownik musi jedynie określić boczne podpory pośrednie
  • Wymiarowanie prętów o zmiennej wysokości przekroju, przekrojów niesymetrycznych lub zbiorów prętów według ogólnej metody opisanej w EN 1993-1-1, 6.3.4
  • Podczas stosowania metody ogólnej według 6.3.4, opcjonalnie można zastosować 'europejską krzywą zwichrzenia' według Naumesa, Strohmanna, Ungermanna, Sedlacka (Stahlbau 77 (2008), strona 748-761)
  • Możliwość uwzględniania ograniczeń obrotu (np. blacha trapezowa lub płatwie)
  • Opcjonalne uwzględnianie panela usztywniającego (np. blacha trapezowa lub płatwie)
  • Rozszerzenie modułu RF-/STEEL-Warping Torsion (wymagana licencja) do plastycznej analizy przekrojów zgodnie z teorią drugiego rzędu jako analizy naprężeń z uwzględnieniem 7 stopni swobody (skręcanie)
  • Rozszerzenie modułu RF-/STEEL Plasticity (wymagana licencja) do plastycznej analizy przekrojów zgodnie z metodą Partial Internal Forces Method (PiFM) i metodą sympleksową dla przekrojów ogólnych (w połączeniu z rozszerzeniem modułu RF-/STEEL-Warping Torsion możliwe jest przeprowadzenie obliczeń plastycznych zgodnie z analizą drugiego rzędu)
  • Obliczenia w SGN: możliwość wybrania pomiędzy podstawowymi i wyjątkowymi sytuacjami obliczeniowymi dla każdego przypadku, grupy lub kombinacji obciążeń
  • Obliczenia w SGU: możliwość wybrania charakterystycznych, częstych lub quasi-stałych sytuacji obliczeniowych dla każdego przypadku, grupy lub kombinacji obciążeń
  • Możliwa jest analiza rozciągania zdefiniowanego pola przekroju netto dla początków i końców prętów
  • Obliczanie spoin spawanych przekrojów
  • Opcjonalne uwzględnienie deplanacji sprężystej dla podpór węzłowych w zbiorach prętów
  • Graficzne przedstawianie stopni wykorzystania przekroju na wykresie i na modelu w programie RFEM/RSTAB
  • Określanie głównych sił wewnętrznych
  • Możliwość filtrowania wyników graficznych w programie RFEM/RSTAB
  • Graficzne wyświetlanie stopni wykorzystania przekroju i klas przekrojów w renderowanym widoku
  • Kolorowe skale w tabelach wyników
  • Połączenie tabel z oknem roboczym programu RFEM/RSTAB podczas graficznego wybierania aktualnego pręta
  • Tryb podglądu podczas zmiany widoku w oknie roboczym
  • Automatyczna optymalizacja przekrojów
  • Transfer zoptymalizowanych przekrojów do programu RFEM/RSTAB
  • Wykaz materiałów według prętów i zbiorów prętów
  • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel lub OpenOffice.org Calc
  • Przejrzysty protokół wydruku pozwalający sprawdzić wyniki obliczeń
  • W protokole można ująć krzywą temperatury
 2. Wybór przekrojów do obliczeń

  Wprowadzanie danych

  RF-/STEEL EC3 automatycznie importuje przekroje zdefiniowane w programie RFEM/RSTAB. W module tym można analizować wszystkie przekroje cienkościenne, a najbardziej efektywna metoda analizy według odpowiednich norm wybierana jest automatycznie. 

  Oprócz tego RF-/STEEL EC3 może również uwzględniać różne oddziaływania dla obliczeń w stanie granicznym nośności. Użytkownik może wybrać jedno z równań interakcji wymienionych w normie. 

  Zgodnie z Eurokodem 3, program grupuje przekroje, które mają zostać poddane analizie na klasy od 1 do 4. Pozwala to na określenie redukcji nośności obliczeniowej i wytrzymałości na obrót wywołany lokalnym wyboczeniem części przekroju. Oprócz tego RF-/STEEL EC3 określa współczynnik smukłości (c/t) elementów przekroju obciążonych ściskaniem. Klasyfikacja przekrojów przebiega całkowicie automatycznie. 

  W przypadku analizy stateczności dla każdego pręta i zbioru prętów można zdecydować, czy wyboczenie giętne zachodzi w kierunku y i/lub z. Oprócz tego można definiować dodatkowe podpory boczne. RF-/STEEL EC3 automatycznie określa smukłość i sprężyste krytyczne obciążenie wyboczeniowe, poprzez uwzględnianie warunków brzegowych. Dla obliczeń zwichrzenia, program automatycznie określa także wymagany idealny sprężysty moment krytyczny, ale można również zdefiniować go ręcznie. Dzięki ustawieniom szczegółowym można uwzględnić także punkt przyłożenia obciążenia poprzecznego, który wpływa na nośność na skręcanie. Dodatkowo można uwzględniać ograniczenia obrotu (np. blachy trapezowe lub płatwie).

  W nowoczesnych konstrukcjach wykorzystujących coraz smuklejsze przekroje, stan graniczny użytkowalności stanowi ważny czynnik w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. RF-/STEEL EC3 można wykorzystać do przydzielania przypadków, grup i kombinacji obciążeń osobno do różnych sytuacji obliczeniowych. Odpowiednie wartości graniczne określane są przez załączniki krajowe, które można jednak dowolnie modyfikować. Moduł ten pozwala na określanie długości odniesienia i wygięć początkowych oraz uwzględnianie ich w obliczeniach.

 3. Graficzne wyświetlanie kształtów drgań własnych zbioru prętów

  Obliczenia

  Podczas analizy oddziaływań od rozciągania, ściskania, zginania i ścinania, RF-/STEEL EC3 porównuje wartości obliczeniowe nośności maksymalnej z obliczeniowymi wartościami tych oddziaływań.

  Jeżeli elementy konstrukcyjne narażone są na zginanie ze ściskaniem, program uwzględnia tę interakcję. W przypadku równania interakcji, użytkownik może wybrać, czy współczynniki zostaną określone według pierwszej metody (załącznik A) lub według drugiej metody (załącznik B).

  W przypadku wyboczenia giętnego nie ma potrzeby wprowadzania smukłości ani sprężystej krytycznej siły głównego przypadku wyboczeniowego. Moduł automatycznie oblicza wszystkie wymagane współczynniki dla obliczeniowych wartości obciążenia zginaniem. Idealny sprężysty moment krytyczny jest określany przez program dla każdego pręta w każdym miejscu x przekroju. Jeżeli dla poszczególnych prętów lub zbiorów prętów wymagane są boczne podpory pośrednie, użytkownik musi określić je w jednej z tabel danych.

  Jeżeli wymagane są obliczenia odporności ogniowej prętów, dodatkowe parametry, takie jak typy pokrycia lub otuliny, można zdefiniować w osobnej tabeli danych. Jako ustawienia globalne można wybrać wymagany czas odporności ogniowej, krzywą temperatury oraz inne współczynniki. Protokół wydruku zawiera wszystkie wyniki pośrednie i końcowy wynik obliczeń odporności ogniowej.

 4. Graficzne przedstawienie wyników

  Wyniki

  Wyniki wyświetlane są w przejrzyście ułożonych tabelach, posegregowane według przypadków obciążeń, przekrojów, prętów, zbiorów prętów lub miejsc x. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych obliczeń, wystarczy zaznaczyć odpowiedni rząd tabeli.

  Wszystkie charakterystyki materiałów i przekrojów oraz obliczeniowe siły wewnętrzne i współczynniki obliczeniowe są przedstawiane w przejrzystych tabelach wyników. Oprócz tego w osobnym oknie graficznym można wyświetlać rozkład sił wewnętrznych dla każdego miejsca x.

  Jako uzupełnienie wyników, RF-/STEEL EC3 pokazuje wykaz materiałów według prętów lub zbiorów prętów dla poszczególnych typów przekrojów. Dane początkowe i wyniki można drukować w globalnym protokole wydruku programu RFEM/RSTAB.

  Wszystkie tabele można eksportować do aplikacji MS Excel lub OpenOffice.org Calc i wykorzystywać w innych programach.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
1 480,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)