Moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3 dla RFEM/RSTAB

Opis produktu

 • Konstrukcje stalowe

Wymiarowanie prętów stalowych według EC 3

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Najlepsze oprogramowanie do przeprowadzenia analizy wg Eurokodu

„„Po przeanalizowaniu różnych ofert na rynku, zdecydowaliśmy się na kupno programu RFEM Dlubal Software, dzięki któremu będziemy mogli obliczyć trójwymiarowe konstrukcje stalowe. Jest to oprogramowanie, które wydaje się być najbardziej odpowiednie do przeprowadzenia analizy wg Eurokodu. Dzięki jasnemu, przejrzystemu interfejsowi, wszelkie dane oraz wyniki mogą być wprowadzane w sposób widoczny oraz możemy je edytować w łatwy i efektywny sposób, co minimalizuje efekt "czarnego pola".

Wsparcie techniczne Dlubal Software jest wyjątkowo cierpliwe, kompetentne oraz szybko odpowiada na pytania, co jedynie utwierdziło nas w przekonaniu o kupnie programu RFEM. Szczegółowe instrukcje obsługi oraz portale społecznościowe, takie jak blog, pozwalają na samodzielną naukę i kompleksowe szkolenie wstępne a następnie późniejsze, ciągłe uczenie się nowych funkcji. Dalszym pozytywnym aspektem jest modułowa konstrukcja oparta na programach głównych. Nawet jeśli jutro zdecydujemy się bardziej skoncentrować na konstrukcjach drewnianych, aluminiowych lub szklanych, obliczenia nie będą dla nas blokującym elementem.“

RF-/STEEL EC3 przeprowadza wszystkie typowe obliczenia bezpieczeństwa konstrukcji, stateczności, odkształceń i odporności ogniowej dla prętów stalowych:

 • European Union EN 1993-1-1:2005 + AC:2009
 • European Union EN 1993-1-2: 2006 + AC: 2005 (ochrona przeciwpożarowa)
 • European Union EN 1993-1-4: 2006 (stal nierdzewna)
 • European Union EN 1993-1-5: 2006

1

Funkcje

 • Import materiałów, przekrojów i sił wewnętrznych z RFEM/RSTAB
 • Wymiarowanie stali dla przekrojów cienkościennych zgodnie z EN 1993‑1‑1: 2005 i EN 1993‑1‑5: 2006
 • Automatyczna klasyfikacja przekrojów według EN 1993-1-1:2005 + AC:2009, rozdział 5.5.2 oraz EN 1993-1-5:2006, rozdział 4.4 (przekrój klasy 4) z możliwością określenia szerokości efektywnej zgodnie z załącznikiem E dla naprężeń poniżej fy
 • Integracja parametrów dla następujących załączników krajowych:
  • Deutschland DIN EN 1993-1-1/NA: 2015-08 (Niemcy)
  • ÖNORM B 1993-1-1: 2007-02 (Austria)
  • NBN EN 1993-1-1/ANB: 2010-12 (Belgia)
  • BDS EN 1993-1-1/NA: 2008 (Bułgaria)
  • DS/EN 1993-1-1 DK NA: 2015 (Dania)
  • SFS EN 1993-1-1/NA: 2005 (Finlandia)
  • NF EN 1993-1-1/NA: 2007-05 (Francja)
  • Griechenland ELOT EN 1993-1-1 (Grecja)
  • UNI EN 1993-1-1/NA: 2008 (Włochy)
  • LST EN 1993-1-1/NA: 2009-04 (Litwa)
  • LU EN 1993-1-1: 2005/AN-LU: 2011 (Luksemburg)
  • MS EN 1993-1-1/NA: 2010 (Malezja)
  • NEN EN 1993-1-1/NA: 2011-12 (Holandia)
  • Norway NS EN 1993-1-1/NA: 2008-02 (Norwegia)
  • PN EN 1993-1-1/NA: 2006-06 (Polska)
  • NP EN 1993-1-1/NA: 2010-03 (Portugalia)
  • SR EN 1993-1-1/NB: 2008-04 (Rumunia)
  • SS EN 1993-1-1/NA: 2011-04 (Szwecja)
  • SS EN 1993-1-1/NA: 2010 (Singapur)
  • STN EN 1993-1-1/NA: 2007-12 (Słowacja)
  • SIST EN 1993-1-1/A101: 2006-03 (Słowenia)
  • UNE EN 1993-1-1/NA: 2013-02 (Hiszpania)
  • CSN EN 1993-1-1/NA: 2007-05 (Republika Czeska)
  • BS EN 1993-1-1/NA: 2008-12 (Wielka Brytania)
  • CYS EN 1993-1-1/NA: 2009-03 (Cypr)
Oprócz zintegrowanych załączników krajowych, użytkownik może stworzyć również własne załączniki, zapisując w bibliotece wybrane przez siebie wartości graniczne oraz parametry.
 • Automatyczne określanie wszystkich wymaganych współczynników dla obliczeniowej wartości nośności na wyboczenie giętne N b , Rd
 • Automatyczne wyznaczanie idealnego sprężystego momentu krytycznegoMcr dla każdego pręta lub zbioru prętów w każdym położeniu x zgodnie z metodą wartości własnej lub poprzez porównanie wykresów momentów. Użytkownik musi jedynie określić boczne podpory pośrednie.
 • Wymiarowanie prętów o zmiennej wysokości przekroju, przekrojów niesymetrycznych lub zbiorów prętów według ogólnej metody opisanej w EN 1993-1-1, 6.3.4
 • Podczas stosowania metody ogólnej według 6.3.4, opcjonalnie można zastosować "europejską krzywą zwichrzenia" według Naumesa, Strohmanna, Ungermanna, Sedlacka (Stahlbau 77 (2008), strona 748-761)
 • Możliwość uwzględniania ograniczeń obrotu (np. blacha trapezowa lub płatwie)
 • Opcjonalne uwzględnianie panela usztywniającego (np. blacha trapezowa lub płatwie)
 • Rozszerzenie modułu RF-/STEEL Warping Torsion(wymagana licencja) do plastycznej analizy przekrojów zgodnie z teorią drugiego rzędu jako analizy naprężeń z uwzględnieniem 7 stopnia swobody (skręcanie)
 • Rozszerzenie modułu RF-/STEEL Plastyczność (wymagana licencja) do plastycznej analizy przekrojów zgodnie z metodą Partial Internal Forces Method (PiFM) i metodą sympleksową dla przekrojów ogólnych (w połączeniu z rozszerzeniem modułu RF-/STEEL-Warping Torsion możliwe jest przeprowadzenie obliczeń plastycznych zgodnie z analizą drugiego rzędu)
 • Rozszerzenie modułu RF-/STEEL Cold-Formed Section (wymagana licencja) do obliczeń stanu granicznego nośności i użytkowalności dla prętów stalowych formowanych na zimno, zgodnie z normami EN 1993-1-3 i EN 1993-1-5
 • Obliczenia w SGN: możliwość wybrania pomiędzy podstawowymi i wyjątkowymi sytuacjami obliczeniowymi dla każdego przypadku, grupy lub kombinacji obciążeń
 • Obliczenia w SGU: możliwość wybrania charakterystycznych, częstych lub quasi-stałych sytuacji obliczeniowych dla każdego przypadku, grupy lub kombinacji obciążeń
 • Możliwa jest analiza rozciągania zdefiniowanego pola przekroju netto dla początków i końców prętów
 • Obliczanie spoin spawanych przekrojów
 • Opcjonalne uwzględnienie deplanacji sprężystej dla podpór węzłowych w zbiorach prętów
 • Graficzne przedstawianie stopni wykorzystania przekroju na wykresie i na modelu w programie RFEM/RSTAB
 • Określanie głównych sił wewnętrznych
 • Możliwość filtrowania wyników graficznych w programie RFEM/RSTAB
 • Graficzne wyświetlanie stopni wykorzystania przekroju i klas przekrojów w renderowanym widoku
 • Kolorowe skale w tabelach wyników
 • Automatyczna optymalizacja przekrojów
 • Transfer zoptymalizowanych przekrojów do programu RFEM/RSTAB
 • Wykaz materiałów według prętów i zbiorów prętów
 • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel
 • Przejrzysty protokół wydruku pozwalający sprawdzić wyniki obliczeń
 • W protokole można ująć krzywą temperatury
2

Wprowadzanie danych

RF-/STEEL EC3 automatycznie importuje przekroje zdefiniowane w programie RFEM/RSTAB. Możliwe jest wymiarowanie wszystkich przekrojów cienkościennych. Program automatycznie wybiera najbardziej efektywną metodę zgodnie z normami.

Obliczenia w stanie granicznym nośności uwzględniają kilka obciążeń i można wybrać obliczenia interakcji dostępne w normie.

Podział projektowanych przekrojów na klasy od 1 do 4 jest istotną częścią analizy zgodnie z Eurokodem 3. W ten sposób można sprawdzić ograniczenia wymiarowania i nośności na obrót za pomocą miejscowego wyboczenia części przekroju. Moduł RF-/STEEL EC3 określa współczynniki c/t części przekroju poddanych naprężeniom ściskającym i automatycznie przeprowadza klasyfikację.

Na potrzeby analizy stateczności można określić dla każdego pręta lub zbioru prętów, czy wyboczenie giętne ma miejsce w kierunku y i/lub z. W celu utworzenia modelu zbliżonego do warunków rzeczywistych możliwe jest również definiowanie dodatkowych podpór bocznych. Współczynnik smukłości i sprężyste obciążenie krytyczne są określane automatycznie na podstawie warunków brzegowych RF-/STEEL EC3. Sprężysty moment krytyczny, niezbędny do analizy zwichrzenia, może być obliczony automatycznie lub wprowadzony ręcznie przez użytkownika. Poprzez określenie szczegółów można uwzględnić również punkt przyłożenia obciążenia poprzecznego, wpływającego na nośność na skręcanie. Dodatkowo można uwzględnić utwierdzenia obrotowe (na przykład blacha trapezowa i płatwie) oraz panele usztywniające (na przykład blacha trapezowa i stężenia).

W nowoczesnym budownictwie, w którym wykorzystuje się coraz bardziej smukłe przekroje, stan graniczny użytkowalności stanowi istotny czynnik w obliczeniach konstrukcyjnych. Moduł RF-/STEEL EC3 przypisuje przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń i kombinacje wyników do różnych sytuacji obliczeniowych. Odpowiednie odkształcenia graniczne są wstępnie ustawione w Załączniku krajowym i w razie potrzeby można je dostosować. Ponadto do obliczeń można zdefiniować długości odniesienia i pręty wstępne.

3

Obliczenia

Podczas obliczania obciążenia rozciągającego, ściskającego, zginającego i ścinającego moduł porównuje wartości obliczeniowe maksymalnej nośności z wartościami obliczeniowymi oddziaływań.

Jeżeli elementy są poddawane zarówno zginaniu, jak i ściskaniu, program wykonuje interakcję. RF-/STEEL EC3 zapewnia opcje określania wzorów interakcji według współczynników pierwszej metody (załącznik A) lub drugiej metody (załącznik B).

Giętna konstrukcja nie wymaga ani smukłości, ani sprężystego obciążenia krytycznego w przypadku wyboczenia. Moduł automatycznie określa wszystkie wymagane współczynniki dla wartości obliczeniowej obciążenia zginającego i idealnego sprężystego momentu krytycznego dla każdego pręta w każdym położeniu x przekroju. W razie potrzeby należy określić boczne podpory pośrednie poszczególnych prętów/zestawów prętów, definiowane w jednym z okien wprowadzania.

W przypadku wybrania prętów do obliczeń odporności ogniowej w RF-/STEEL EC3 dostępne jest inne okno wprowadzania, w którym można wprowadzić dodatkowe parametry, takie jak rodzaje powłok lub pokryw. Ustawienia globalne obejmują wymagany czas odporności ogniowej, krzywą temperatury i inne współczynniki. Protokół wydruku zawiera wszystkie wyniki pośrednie oraz końcowy wynik obliczeń odporności ogniowej. Ponadto istnieje możliwość wydrukowania krzywej temperatury w raporcie.

4

Wyniki

Wyniki posortowane według przypadku obciążenia, przekroju, pręta, zestawu prętów lub położenia x są wyświetlane w przejrzystych oknach wyników. Po wybraniu odpowiedniego wiersza tabeli wyświetlane są szczegółowe informacje o wykonanym projekcie.

Wyniki zawierają zrozumiałą listę wszystkich właściwości materiału i przekroju, obliczeń sił wewnętrznych i współczynników obliczeniowych. Ponadto w osobnym oknie graficznym można wyświetlić rozkład sił wewnętrznych dla każdej lokalizacji x.

Listy części według prętów/zestawów prętów dla poszczególnych typów przekrojów uzupełniają szczegółową i uporządkowaną prezentację wyników. Aby wydrukować dane wejściowe i wynikowe, można użyć globalnego protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB.

W celu dalszego przetwarzania różnych danych istnieje możliwość eksportu wszystkich tabel do MS Excel.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz porady w sprawie wyboru produktów do swoich projektów? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

Instrukcje obsługi

Instrukcje obsługi

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.


Cena

Cena
1 850,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

#Stal - Infoday

#STAL - Infoday

Konferencje 7. czerwca 2023 9:00 - 16:00 CEST

Wprowadzenie do Analizy etapów budowy dla RFEM 6

Wprowadzenie do rozszerzenia Analiza etapów budowy dla RFEM 6

Webinarium 15. czerwca 2023 12:00 - 13:00 CEST

Nowe funkcje w dodatku Połączenia stalowe

Nowe funkcje w dodatku Połączenia stalowe

Webinarium 29. czerwca 2023 14:00 - 15:00 CEST

Interfejs RFEM 6: Webservices oraz Rhino/Grasshopper

Interfejs RFEM 6: Webservices oraz Rhino/Grasshopper

Webinarium 24. sierpnia 2023 12:00 - 13:00 CEST

RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 5 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 350,00 EUR
RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Stress analysis of steel members

Cena pierwszej licencji
850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych (płyty, ściany, konstrukcje powierzchniowe, powłoki)

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR
RFEM 5
ec2-for-dlubal

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Rozszerzenie modułów do wymiarowania betonu zbrojonego o wymiarowanie Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
500,00 EUR
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności metodą wartości własnych

Cena pierwszej licencji
1 350,00 EUR
RFEM 5

Moduł dodatkowy

Analiza drgań własnych i postaci drgań dla modeli przestrzennych

Cena pierwszej licencji
1 350,00 EUR
RSTAB 8
STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza kształtów wyboczeniowych konstrukcji według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
750,00 EUR
RFEM 5
RF-TIMBER Pro (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie drewna zgodnie z Eurokodem 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RFEM 5
CONCRETE Columns (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie betonu zbrojonego metodą słupa modelowego (metoda oparta na nominalnej krzywiźnie)

Cena pierwszej licencji
800,00 EUR
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z multimodalną analizą spektrum odpowiedzi wraz z generowaniem równoważnych obciążeń statycznych.

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR