Moduł dodatkowy RF-/STEEL EC3 dla RFEM/RSTAB

Opis produktów

 • Konstrukcje stalowe

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Najlepsze oprogramowanie do przeprowadzenia analizy wg Eurokodu

„„Po przeanalizowaniu różnych ofert na rynku, zdecydowaliśmy się na kupno programu RFEM Dlubal Software, dzięki któremu będziemy mogli obliczyć trójwymiarowe konstrukcje stalowe. Jest to oprogramowanie, które wydaje się być najbardziej odpowiednie do przeprowadzenia analizy wg Eurokodu. Dzięki jasnemu, przejrzystemu interfejsowi, wszelkie dane oraz wyniki mogą być wprowadzane w sposób widoczny oraz możemy je edytować w łatwy i efektywny sposób, co minimalizuje efekt "czarnego pola".

Wsparcie techniczne Dlubal Software jest wyjątkowo cierpliwe, kompetentne oraz szybko odpowiada na pytania, co jedynie utwierdziło nas w przekonaniu o kupnie programu RFEM. Szczegółowe instrukcje obsługi oraz portale społecznościowe, takie jak blog, pozwalają na samodzielną naukę i kompleksowe szkolenie wstępne a następnie późniejsze, ciągłe uczenie się nowych funkcji. Dalszym pozytywnym aspektem jest modułowa konstrukcja oparta na programach głównych. Nawet jeśli jutro zdecydujemy się bardziej skoncentrować na konstrukcjach drewnianych, aluminiowych lub szklanych, obliczenia nie będą dla nas blokującym elementem.“

RF-/STEEL EC3 przeprowadza wszystkie typowe obliczenia w stanie granicznym nośności, analizę stateczności i odkształceń oraz obliczenia odporności ogniowej dla stali konstrukcyjnej według: 

 •  EN 1993-1-1:2005 + AC:2009,
 •  EN 1993-1-2:2006 + AC:2005 (odporność ogniowa),
 •  EN 1993-1-4:2006 (stal nierdzewna),
 •  EN 1993-1-5:2006.

 1. Funkcje

  • Import materiałów, przekrojów i sił wewnętrznych z RFEM/RSTAB
  • Wymiarowanie stali dla przekrojów cienkościennych zgodnie z EN 1993‑1‑1: 2005 i EN 1993‑1‑5: 2006
  • Automatyczna klasyfikacja przekrojów według EN 1993-1-1:2005 + AC:2009, rozdział 5.5.2 oraz EN 1993-1-5:2006, rozdział 4.4 (przekrój klasy 4) z możliwością określenia szerokości efektywnej zgodnie z załącznikiem E dla naprężeń poniżej fy
  • Integracja parametrów dla następujących załączników krajowych:
   • Deutschland DIN EN 1993-1-1/NA: 2015-08 (Niemcy)
   • ÖNORM B 1993-1-1: 2007-02 (Austria)
   • NBN EN 1993-1-1/ANB: 2010-12 (Belgia)
   • BDS EN 1993-1-1/NA: 2008 (Bułgaria)
   • DS/EN 1993-1-1 DK NA: 2015 (Dania)
   • SFS EN 1993-1-1/NA: 2005 (Finlandia)
   • NF EN 1993-1-1/NA: 2007-05 (Francja)
   • Griechenland ELOT EN 1993-1-1 (Grecja)
   • UNI EN 1993-1-1/NA: 2008 (Włochy)
   • LST EN 1993-1-1/NA: 2009-04 (Litwa)
   • LU EN 1993-1-1: 2005/AN-LU: 2011 (Luksemburg)
   • MS EN 1993-1-1/NA: 2010 (Malezja)
   • NEN EN 1993-1-1/NA: 2011-12 (Holandia)
   • Norway NS EN 1993-1-1/NA: 2008-02 (Norwegia)
   • PN EN 1993-1-1/NA: 2006-06 (Polska)
   • NP EN 1993-1-1/NA: 2010-03 (Portugalia)
   • SR EN 1993-1-1/NB: 2008-04 (Rumunia)
   • SS EN 1993-1-1/NA: 2011-04 (Szwecja)
   • SS EN 1993-1-1/NA: 2010 (Singapur)
   • STN EN 1993-1-1/NA: 2007-12 (Słowacja)
   • SIST EN 1993-1-1/A101: 2006-03 (Słowenia)
   • UNE EN 1993-1-1/NA: 2013-02 (Hiszpania)
   • CSN EN 1993-1-1/NA: 2007-05 (Republika Czeska)
   • BS EN 1993-1-1/NA: 2008-12 (Wielka Brytania)
   • CYS EN 1993-1-1/NA: 2009-03 (Cypr)
  Oprócz zintegrowanych załączników krajowych, użytkownik może stworzyć również własne załączniki, zapisując w bibliotece wybrane przez siebie wartości graniczne oraz parametry.
  • Automatyczne określanie wszystkich wymaganych współczynników dla obliczeniowej wartości nośności na wyboczenie giętne N b , Rd
  • Automatyczne wyznaczanie idealnego sprężystego momentu krytycznegoMcr dla każdego pręta lub zbioru prętów w każdym położeniu x zgodnie z metodą wartości własnej lub poprzez porównanie wykresów momentów. Użytkownik musi jedynie określić boczne podpory pośrednie.
  • Wymiarowanie prętów o zmiennej wysokości przekroju, przekrojów niesymetrycznych lub zbiorów prętów według ogólnej metody opisanej w EN 1993-1-1, 6.3.4
  • Podczas stosowania metody ogólnej według 6.3.4, opcjonalnie można zastosować "europejską krzywą zwichrzenia" według Naumesa, Strohmanna, Ungermanna, Sedlacka (Stahlbau 77 (2008), strona 748-761)
  • Możliwość uwzględniania ograniczeń obrotu (np. blacha trapezowa lub płatwie)
  • Opcjonalne uwzględnianie panela usztywniającego (np. blacha trapezowa lub płatwie)
  • Rozszerzenie modułu RF-/STEEL Warping Torsion(wymagana licencja) do plastycznej analizy przekrojów zgodnie z teorią drugiego rzędu jako analizy naprężeń z uwzględnieniem 7 stopni swobody (skręcanie)
  • Rozszerzenie modułu RF-/STEEL Plastyczność (wymagana licencja) do plastycznej analizy przekrojów zgodnie z metodą Partial Internal Forces Method (PiFM) i metodą sympleksową dla przekrojów ogólnych (w połączeniu z rozszerzeniem modułu RF-/STEEL-Warping Torsion możliwe jest przeprowadzenie obliczeń plastycznych zgodnie z analizą drugiego rzędu)
  • Rozszerzenie modułu RF-/STEEL Cold-Formed Section (wymagana licencja) do obliczeń stanu granicznego nośności i użytkowalności dla prętów stalowych formowanych na zimno, zgodnie z normami EN 1993-1-3 i EN 1993-1-5
  • Obliczenia w SGN: możliwość wybrania pomiędzy podstawowymi i wyjątkowymi sytuacjami obliczeniowymi dla każdego przypadku, grupy lub kombinacji obciążeń
  • Obliczenia w SGU: możliwość wybrania charakterystycznych, częstych lub quasi-stałych sytuacji obliczeniowych dla każdego przypadku, grupy lub kombinacji obciążeń
  • Możliwa jest analiza rozciągania zdefiniowanego pola przekroju netto dla początków i końców prętów
  • Obliczanie spoin spawanych przekrojów
  • Opcjonalne uwzględnienie deplanacji sprężystej dla podpór węzłowych w zbiorach prętów
  • Graficzne przedstawianie stopni wykorzystania przekroju na wykresie i na modelu w programie RFEM/RSTAB
  • Określanie głównych sił wewnętrznych
  • Możliwość filtrowania wyników graficznych w programie RFEM/RSTAB
  • Graficzne wyświetlanie stopni wykorzystania przekroju i klas przekrojów w renderowanym widoku
  • Kolorowe skale w tabelach wyników
  • Automatyczna optymalizacja przekrojów
  • Transfer zoptymalizowanych przekrojów do programu RFEM/RSTAB
  • Wykaz materiałów według prętów i zbiorów prętów
  • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel 
  • Przejrzysty protokół wydruku pozwalający sprawdzić wyniki obliczeń
  • W protokole można ująć krzywą temperatury
 2. Wprowadzanie danych

  RF-/STEEL EC3 automatycznie importuje przekroje zdefiniowane w RFEM/RSTAB. Możliwe jest zaprojektowanie wszystkich przekrojów cienkościennych. Program automatycznie wybiera najbardziej efektywną metodę zgodnie ze standardami.

  Obliczanie stanu granicznego nośności uwzględnia kilka obciążeń i można wybrać projekty interakcji dostępne w normie.

  Klasyfikacja zaprojektowanych przekrojów do klas 1–4 jest istotną częścią analizy zgodnie z Eurokodem 3. W ten sposób można sprawdzić ograniczenie obliczeniowe i nośności przy użyciu miejscowego wyboczenia części przekroju. RF-/STEEL EC3 określa stosunki c/t części przekroju poddanych naprężeniom ściskającym i automatycznie dokonuje klasyfikacji.

  W przypadku analizy stateczności dla każdego pręta lub zestawu prętów można określić, czy wyboczenie następuje w kierunku y i/lub Z. Można również zdefiniować dodatkowe utwierdzenia boczne, aby przedstawić model zbliżony do rzeczywistości. Współczynnik smukłości i sprężyste obciążenie krytyczne są automatycznie określane na podstawie warunków brzegowych RF-/STEEL EC3. Elastyczny moment krytyczny dla wyboczenia poprzeczno-skrętnego wymagany do analizy wyboczenia może zostać określony automatycznie lub ręcznie. Można również uwzględnić punkt przyłożenia obciążeń poprzecznych, wpływający na opór skręcania, poprzez ustawienie szczegółów. Ponadto można uwzględnić utwierdzenia obrotowe (na przykład blachy trapezowe i płatwie) oraz płyty ścinane (na przykład blachy trapezowe i stężenia).

  W nowoczesnym budownictwie o coraz mniejszych przekrojach stan graniczny użytkowalności stanowi istotny czynnik w obliczeniach konstrukcyjnych. RF-/STEEL EC3 przypisuje przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń i kombinacje wyników do różnych sytuacji obliczeniowych. Odpowiednie odkształcenia graniczne są wstępnie ustawione w Załączniku krajowym i w razie potrzeby można je zmienić. Ponadto w projekcie można zdefiniować długości referencyjne i pręty wstępne.

 3. Obliczenia

  Podczas obliczania obciążenia rozciągającego, ściskającego, zginającego i ścinającego moduł porównuje wartości obliczeniowe maksymalnej nośności z wartościami obliczeniowymi oddziaływań.

  Jeżeli elementy są poddawane zarówno zginaniu, jak i ściskaniu, program wykonuje interakcję. RF-/STEEL EC3 zapewnia opcje określania wzorów interakcji według współczynników pierwszej metody (załącznik A) lub drugiej metody (załącznik B).

  Giętna konstrukcja nie wymaga ani smukłości, ani sprężystego obciążenia krytycznego w przypadku wyboczenia. Moduł automatycznie określa wszystkie wymagane współczynniki dla wartości obliczeniowej obciążenia zginającego i idealnego sprężystego momentu krytycznego dla każdego pręta w każdym położeniu x przekroju. W razie potrzeby należy określić boczne podpory pośrednie poszczególnych prętów/zestawów prętów, definiowane w jednym z okien wprowadzania.

  W przypadku wybrania prętów do obliczeń odporności ogniowej w RF-/STEEL EC3 dostępne jest inne okno wprowadzania, w którym można wprowadzić dodatkowe parametry, takie jak rodzaje powłok lub pokryw. Ustawienia globalne obejmują wymagany czas odporności ogniowej, krzywą temperatury i inne współczynniki. Protokół wydruku zawiera wszystkie wyniki pośrednie oraz końcowy wynik obliczeń odporności ogniowej. Ponadto istnieje możliwość wydrukowania krzywej temperatury w raporcie.

 4. Wyniki

  Wyniki posortowane według przypadku obciążenia, przekroju, pręta, zestawu prętów lub położenia x są wyświetlane w przejrzystych oknach wyników. Po wybraniu odpowiedniego wiersza tabeli wyświetlane są szczegółowe informacje o wykonanym projekcie.

  Wyniki zawierają zrozumiałą listę wszystkich właściwości materiału i przekroju, obliczeń sił wewnętrznych i współczynników obliczeniowych. Ponadto w osobnym oknie graficznym można wyświetlić rozkład sił wewnętrznych dla każdej lokalizacji x.

  Listy części według prętów/zestawów prętów dla poszczególnych typów przekrojów uzupełniają szczegółową i uporządkowaną prezentację wyników. Aby wydrukować dane wejściowe i wynikowe, można użyć globalnego protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB.

  W celu dalszego przetwarzania różnych danych istnieje możliwość eksportu wszystkich tabel do MS Excel.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Instrukcje obsługi

Instrukcje obsługi

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Cena

Cena
1 480,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RFEM 5
RFEM

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM 5
ec2-for-dlubal

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB 8
STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM 5

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER Pro (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (en)

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RSTAB 8
FE-LTB (en)

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD