Změna názvu projektu nebo popisu tiskového protokolu

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Název projektu/modelu z Obecných dat je zobrazený standardně v hlavičce tiskového protokolu. V programu RFEM 5 a RSTAB 8 můžete název modelu změnit ručně v tiskovém protokolu nezávisle na skutečném jméně modelu.

Chcete‑li změnit jméno modelu pro tiskový protokol, otevřete dialogové okno „Záhlaví a zápatí protokolu“ kliknutím na tlačítko „Nastavení záhlaví“. Pokud zaškrtnete políčko v sekci „Změnit název/označení projektu“ nebo „Změnit název/označení modelu“, můžete v příslušných textových polí ručně změnit text. Pokud zadáte nový název, změní se text v záhlaví výstupního protokolu.

Klíčová slova

Název Projekt Výstup Protokol Tisková hlava

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD