Modelování tepelných deformací se specifikací absolutních teplot

Tipy & triky

V programech RFEM a RSTAB je možné definovat tepelné namáhání jednotlivých prvků konstrukce teplotním zatížením. Jelikož celková teplotní změna konstrukčního prvku způsobuje membránový efekt a změna teploty po výšce konstrukčního prvku ohybový efekt, rozdělili jsme zatížení teplotou v dialogu zatížení na tyto dvě možnosti.

  • Rovnoměrná teplota Tc podél osy prutu x (membranový efekt)
  • Nerovnoměrná teplota ΔT přes osu y nebo z (ohybový efekt)

V určitých případech nejsou tepelná napětí popsána jako rovnoměrná a nerovnoměrná, ale jako povrchové teploty jednotlivých konstrukčních prvků. Proto doporučujeme přepočítat specifickou povrchovou teplotu, jak je uvedeno v příkladu níže:

Teplota v době montáže: 20 °C
Teplota při horním povrchu prvku: 60 °C
Teplota při spodním povrchu prvku: 22 °C

Rovnoměrná teplota:
Tm − teplota při montáži = (Tt + Tb) / 2 − teplota při montáži
= (60 °C + 22 °C) / 2 − 20 °C = 21 °C

Nerovnoměrná teplota:
Tt − Tb = 60 °C − 22 °C = 38 °C

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD