Použití tření v místě uzlových podpor

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

V praxi hraje tření důležitou roli. Bez tření by nebyly použitelné například brzdy u vozů, objekty v nakloněných rovinách by mohly klouzat a předpjaté šroubové spoje by byly nepoužitelné. Tření je zapotřebí uvažovat v těch případech, kdy dva objekty přenášejí tlakovou sílu na jejich kontaktní ploše. Tlaková síla mění smykovou únosnost v kontaktní oblasti.

Síly se uvažují následovně:
FR = mu x FN

kde:
FR = třecí síla
mu = koeficient tření
FN = normálová síla

Vzhledem k tomu, že smyk mezi dvěma prvky ovlivňuje přenos sil v celém modelu, zavedli jsme v našich programech používání tření. Toto lze nyní použít v definici uzlových podpor. Tento přístup simuluje tření pomocí automatizovaného výpočtu iteračním procesem, který kontroluje tření po každé iteraci a používá opatření pro udržení rovnováhy. Funkce byla upravena tak, že uživatel přímo určuje směr třecí síly pro stupně volnosti podpory, jakož i směr tlakové síly. Koeficient tření je pak definovaný v detailním nastavení.

V případě, že je tření překročeno, je vyvoláno tzv. „uklouznutí“. To znamená, pokud je na stupni volnosti s definovaným třením síla větší než je stanovená mezní třecí síla, dochází v daném směru k volnému posunu podpory.

Klíčová slova

Tření Tah Uzlová podpora Nelinearita

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD