Automatické navrhování geometrie základové desky modulem RF-/FOUNDATION Pro

Tipy & triky

V přídavném modulu RF‑/FOUNDATION Pro bylo vylepšeno a rozšířeno automatické navrhování geometrie základové desky. Tak je nyní možné v novém dialogu pro návrhové parametry základové desky například po krocích zvětšovat plochu vrstvy a tloušťku základové desky. Při geotechnickém posouzení je také možné zvětšení nadnásypu pro stabilizační účinek.

Pokud není na konci výpočtu deska založena v nezámrzné hloubce, je možné použít novou funkci „Zvýšit nadnásyp, pokud není splněno kritérium pro nezámrznou hloubku“ pro automatický výpočet požadované výšky nadnásypu až k nezámrzné hloubce založení. Přitom je nezámrzná hloubka samostatně definovatelná.

Výše uvedené možnosti jsou jen zlomkem možných zadání pro automatické navrhování geometrie základové desky. Další možnosti jsou v dialogu pro návrhové parametry srozumitelně popsány a mohou být rovněž zvoleny pro navrhování základů.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD