Dodatečné změny globálního souřadného systému

Tipy & triky

Před založením statického modelu si každý uživatel rozmýšlí parametry systému a jak model co nejlépe definovat. Zvláštní pozornost by přitom měla být věnována také orientaci globálního souřadného systému. V inženýrsko‑technické oblasti je zpravidla globální osa Z orientovaná dolů (ve směru gravitační síly), zatímco v architektonických kruzích většinou směřuje nahoru. Tyto rozdíly mohou často vést k problémům při modelování, například při importu a exportu celého modelu nebo DXF‑vrstev.

V programech RFEM a RSTABu je proto možné orientaci globálních os měnit i dodatečně. Toto nastavení je možné učinit v dialogu „Základní údaje“ aktuálního modelu.

Upozorňujeme ale, že při dodatečných změnách os speciálně ve vztahu na použité zatížení (vždy závislé na orientaci) mohou velmi snadno vznikat chyby a tato funkce by měla být používána opravdu jen ve výjimečných případech.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD