Vylepšení definice minimální podélné výztuže v RF-/CONCRETE Columns

Tipy & triky

V přídavném modulu RF‑/CONCRETE Columns bylo nyní podstatně vylepšeno zadávání minimální podélné výztuže. V předchozích verzích bylo možné definovat minimální výztuž buď podle posuzovací normy, nebo zadáním minimálního stupně podélné výztuže. Dále již nebylo možné zadávat cíleně množství výztuže nebo se musela výztuž přepočítat do výztužného stupně.

V aktuální verzi byl způsob definice minimální podélné výztuže pro posuzování železobetonových konstrukcí přepracován a rozšířen. Pro zadání výztuže může nyní uživatel použít současně následující možnosti:
minimální podélná výztuž podle normy
uživatelský minimální stupeň výztuže
uživatelská minimální výztužná plocha

Při zadání minimální výztužné plochy má uživatel k dispozici nástroj, který v závislosti na počtu prutů a průměru prutů automaticky spočítá výztužnou plochu a předá ji do zadávacího okna.

Pokud se použijí všechny výše uvedené způsoby zadání, pak je v návrhu sloupu použita rozhodující minimální výztuž. Výpočet jednotlivých minimálních výztuží je přehledně zobrazen ve výsledkovém okně v mezivýsledcích pro požadovanou podélnou výztuž.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD