Inteligentní přednastavení dílčích součinitelů spolehlivosti pro kombinace zatížení

Tipy & triky

V dialogu „Upravit zatěžovací stavy a kombinace“ je pod záložkou „Kombinace zatížení“ možnost zkombinovat navzájem různé zatěžovací stavy do jedné kombinace zatížení. Neboť zatěžovací stavy zpravidla obsahují zatížení bez dílčích součinitelů spolehlivosti, musí být zatěžovací stavy v kombinaci zatížení vynásobeny určitými dílčími součiniteli spolehlivosti podle příslušné návrhové situace.

Příklad: Kombinace zatížení KZ: 1,35 x&#nbsp;ZS1 „Vlastní tíha“ + 1,0 x ZS2 „Předpětí“ + 1,5 x ;ZS3 „Užitné zatížení“...

Standardně se při přebírání zatěžovacích stavů přebírají automaticky podle kategorií (vlastní tíha, vítr, sníh, užitné zatížení, teplota, předpětí, mimořádná, sedání podloží, seizmicita, ostatní, imperfekce) následující dílčí součinitele spolehlivosti:

  • 1,35 u stálých zatěžovacích stavů (vlastní tíha)
  • 1,5 u proměnných zatěžovacích stavů (vítr, sníh, užitné zatížení, teplota, sedání podloží, ostatní)
  • 1,0 u ostatních zatěžovacích stavů (předpětí, mimořádná, seizmicita, imperfekce)

Pro případ, že by v kombinaci zatížení neměly vystupovat žádné dílčí součinitele spolehlivosti, je zde tlačítko [1,0]. Po aktivaci této funkce se výše uvedené automatické nastavení vypne a zatěžovací stavy jsou použity se součiniteli spolehlivosti 1,0.

Možné je zadat dílčí součinitele spolehlivosti i ručně a v nastavení podle normy vždy přepsat výše popsaná přednastavená zadání novou hodnotou.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD