Příprava izolinií pro černo-bílý tisk

Tipy & triky

Výsledky MKP výpočtu jsou zpravidla dokumentovány v grafickém zobrazení výsledků pomocí izolinií nebo izoploch. V tomto příspěvku bude blíže vysvětleno, jak připravit výsledkové obrázky s izoliniemi pro černo‑bílý tisk.

Standardně jsou výsledky zobrazeny barevně pomocí jedenácti izolinií mezi extrémními hodnotami min a max. V dialogu „Upravit stupnici barev a stupnici hodnot pro izolinie“ může být upraven počet izolinií a jejich barvy. Pro černo‑bílý tisk by měly být barvy izolinií nastaveny na černou barvu. Aby pak bylo možné rozeznat hodnoty na izoliniích, musí být na izoliniích zobrazeny hodnoty výsledků. K tomu jsou v programu RFEM k dispozici tři možnosti, které máme v navigátoru Zobrazit.

Nastaveno automaticky

Automaticky generované popisky izolinií jsou vždy zobrazeny podél nejstrmějších výsledkových gradientů. To ale může vést k tomu, že se při malých roztečích izolinií hodnoty překrývají.

Na řezech

Pomocí zadání nového řezu pro zobrazení popisků izolinií může být zvolena optimální spádová linie pro hodnoty výsledků. Pro tento způsob můžeme zvolit při vytváření řezu možnost „Zobrazit hodnoty, jsou‑li zapnuty izoliniie“. Jednotlivé spádové linie mohou být aktivovány nebo deaktivovány v navigátoru Výsledky. Označení řezu by mělo být v navigátoru Výsledky pro tisk izolinií vypnuto (viz obrázek).

Nastaveno ručně

Pomocí ručně nastavených popisků izolinií může být zobrazena hodnota každé jednotlivé izolinie. Ručně nastavené hodnoty výsledků jsou proto optimálním vylepšením dvou výše zmíněných možností popisků, neboť pro jednotlivé izolinie pak mohou být velmi rychle doplněny dodatečné popisky.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD