Práce s okrajovými pruty v generátoru zatížení větrem

Tipy & triky

Při použití generátoru větru pro svislé stěny se střechou může být pro okrajové pruty u okapů a v hřebeni důležité, aby byly zatíženy pouze zatíženími větrem na střechu. Z konstrukčních důvodů musí být vodorovná zatížení větrem na svislé stěny nesena výhradně stěnou. Ve starších verzích se v tomto případě musel použít generátor větru odděleně pro stěny a střechu a okrajové pruty musely být vyloučeny.

Nyní je možné při použití kombinovaného generátoru pro stěny a střechu výše popsaný efekt přímo zohlednit. K tomu slouží v dialogu Detaily volba „Nezatěžovat nosníky společné pro střechu a stěny zatíženími větrem pro stěny”. V tom případě, jak je ukázano na obrázku, se zatížení svislých stěn nepoužijí na okrajové pruty, ale budou rozdělena na sloupy. Okrajové pruty budou zatíženy pouze dílem zatížení na střechu.

Odkazy

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD