Mezní namáhání ve zvláštních případech

Odborný článek

V přídavném modulu RF‑/STEEL EC3 máme v situaci, kdy není k dispozici žádné posouzení, možnost příslušnou vnitřní sílu zanedbat. Jedná se například o:

  • tlak a ohyb u úhelníků,
  • víceosý ohyb pro posouzení obecnou metodou,
  • kroucení.

Stanovení mezních hodnot závisí na úvaze uživatele.

Obr. 01 – Stanovení mezních hodnot pro speciální případy

Použít lze následující filtry:

  1. Zanedbání ohybu a posouzení podle čl. 6.3.1 (plánovitý osový tlak) například u úhelníků.
  2. Podobně jako v bodu 1, ovšem v tomto případě zanedbání normálových sil a posouzení stability podle čl. 6.3.2 (prostý ohyb).
  3. U sad prutů, asymetrických průřezů, náběhů nebo při nastavení obecné metody pro posouzení prutů v dialogu „Parametry národní přílohy“, lze tuto volbu – pokud není stanoveno jinak – použít pouze v případě jednoosého ohybu a tlaku. V případě dvouosého ohybu se proto zobrazí varovná hláška. Tento filtr tak slouží k zanedbání příčného ohybu. Posouzení se provádí podle čl. 6.3.4 (obecnou metodou).
  4. EN 1993‑1‑1 [1] neuvažuje namáhání kroucením při posouzení stability. Proto se v případě kombinace vnitřních sil s kroucením zobrazí varovné hlášení. Daná volba umožňuje kroucení zanedbat.

Mezní namáhání pro zvláštní případy lze samozřejmě najít i v jiných modulech, například RF‑/STEEL AISC.

Pokud se zobrazí varovné hlášení, aniž se má zanedbat některá vnitřní síla, můžeme posouzení provést například podle teorie druhého řádu pomocí rozšíření modulu RF‑/STEEL Warping Torsion.

Literatura

[1]   ČSN EN 1993‑1‑1:2006‑12. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1‑1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: Český normalizační institut, 2006.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD