Imperfekce podle EN 1993-1-1, čl. 5.3.2: Celkové počáteční naklonění

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Podle EN 1993‑1‑1 [1] je třeba ve výpočtech zpravidla zohlednit ekvivalentní geometrické imperfekce, jejichž hodnoty mají vyjadřovat možné účinky všech typů imperfekcí. V článku 5.3 normy EN 1993‑1‑1 jsou uvedeny zásadní imperfekce pro posouzení celé konstrukční soustavy i imperfekce jednotlivých prvků.

U konstrukcí s vlastním tvarem, které se vyznačují bočním posunem, lze zohlednit vliv imperfekcí pro statické posouzení globálním počátečním sklonem (případně s předvýšením).

Globální počáteční sklon Φ se stanoví podle rovnice (5.5) následovně:
Φ = Φ 0 · α h · α m

Výstupní hodnota Φ 0 vychází z výsledků podle DIN 18800 až do 1/200 a lze je snížit o dva faktory. Tyto faktory zohledňují příznivé účinky velmi vysokých sloupů a mnoha podporových sloupů v řadě. Souvisí to tak, že imperfekce se vyskytují statisticky rozloženy, a proto je velmi nepravděpodobné, že budou mít nepříznivý vliv na všechny složky.

α h = redukční součinitel pro výšku h sloupů
$$\frac23\;<\;{\mathrm\alpha}_\mathrm h\;=\;\frac2{\sqrt{\mathrm h}}\;<\;1,0$$

Obr. 01 - Redukční součinitel αh (modrá čára)

α m = redukční součinitel pro počet sloupců v řádku
m = počet sloupů v řádku při zatížení> 50% průměrného zatížení sloupem

$${\mathrm\alpha}_\mathrm m\;=\;\sqrt{0,5\;\cdot\;(1\;+\;\frac1{\mathrm m})}$$

Obr. 02 - Redukční součinitel αm

Ve srovnání s DIN 18800 existují u DIN 11999-1-1 větší sklon u velkého počtu sloupů m a vysokých sloupů.

Literatura

[1]  Eurokód 3: Posouzení ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro budovy; EN 1993-1-1: 2010-12
[2]  Školicí příručka EC3. Leipzig: Dlubal Software, březen 2017

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD