Vliv excentricit prutu na výpočet vnitřních sil

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Nosník spočívá na sloupu a končí na jeho vnějším okraji. Tuto situaci lze v architektonickém modelu snadno modelovat pomocí těles. Ve statickém prutovém modelu se používají zjednodušené liniové modely, v nichž se středové linie setkávají ve společném uzlu. V našem příspěvku si na třech jednoduchých modelech ukážeme, jaký vliv mají excentricity prutů na stanovení vnitřních sil.

Obecně

V architektonických modelech se běžně pracuje s tělesy. Vzájemnou polohu nosníků a sloupů lze přitom zohlednit rozměrem průřezu. Ve statickém modelu se používají zjednodušené liniové modely, v nichž se středové linie setkávají ve společném uzlu. V programech RFEM a RSTAB lze tento zjednodušený model zobrazit také v renderovacím režimu. Průniky jednotlivých konstrukčních prvků jsou pak rušivým elementem a mohou vyvolávat dotazy zákazníka. Pro přiblížení statického modelu architektonickému modelu se často používají excentricity prutů. V našem příspěvku si na třech velmi jednoduchých modelech ukážeme, jaký vliv má excentricita prutu na stanovení vnitřních sil.

Model 1 bez excentricity prutu

Nosník a sloup se setkávají v uzlu č. 2. Neuvažují se žádné excentricity prutů.

Na obr. 01 vlevo vidíme renderovaný model. Nosník sahá pouze ke střednici sloupu. Také sloup dosahuje ke střednici nosníku.

Na příčel působí spojité zatížení 50 kN/m a normálová síla 50 kN. Vlastní tíhu prutů pro zjednodušení zanedbáme.

Obr. 01 - Model 1 bez excentricit prutu

Protože je podpora sloupu volná ve směru X, jsou v tomto modelu ohybový moment a posouvající síla v příčli stejné jako u nosníku o jednom poli.

Na obr. 02 jsou znázorněny vnitřní síly My, Vz a N.

Obr. 02 - Průběh vnitřních sil u modelu 1

Model 2 s excentricitou prutu a axiálním odsazením

Prut č. 10 sahá při axiálním odsazení 150 mm až k vnějšímu okraji sloupu. V důsledku prodloužení příčle se také zvyšuje zatížení.

Na obr. 03 vlevo je znázorněný renderovaný model.

Na příčel působí spojité zatížení 50 kN/m a normálová síla 50 kN. Pokud bychom uvažovali vlastní tíhu, byla by také vyšší.

Obr. 03 - Model 2 s excentricitou prutu a axiálním odsazením

Axiální odsazení vede k prodloužení prutu. Volný konec prutu má přitom tuhé spojení s uzlem č. 14.

Posouvající síla 107,64 kN na okraji vyvolává záporný ohybový moment:
My = 107,64 kN ⋅ -0,15 m = -16,15 kNm

Zvýšení svislého zatížení činí 50 kN/m ⋅ 0,15 m = 7,50 kN.

Na obr. 04 jsou znázorněny vnitřní síly My , Vz a N.

Obr. 04 - Průběh vnitřních sil u modelu 2

Model 3 s excentricitou prutu, axiálním a příčným odsazením

Prut č. 13 sahá při axiálním odsazení 150 mm až k vnějšímu okraji sloupu. Dále pak je poměrným příčným odsazením nosník svou spodní hranou umístěn na horní hranu sloupu.

Na obr. 05 vlevo vidíme renderovaný model.

Na příčel působí spojité zatížení 50 kN/m a normálová síla 50 kN. Pokud bychom uvažovali vlastní tíhu, byla by také vyšší.

Obr. 05 - Model 3 s excentricitou prutu, axiálním a příčným odsazením

Axiální odsazení vede k prodloužení prutu. Volný konec prutu má přitom tuhé spojení s uzlem č. 18.

Posouvající síla 107,64 kN na okraji vyvolává záporný ohybový moment:
My = 107,64 kN ⋅ -0,15m = -16,15 kNm

Zvýšení svislého zatížení činí 50 kN/m ⋅ 0,15 m = 7,50 kN.

Svislé příčné odsazení 150 mm vyvolává při působící normálové síle 50 kN přídavný konstantní moment:
My = 50 kN ⋅ -0,15m = -7,50 kNm

Záporný moment v rohu se tak čistě vlivem excentricity prutu zvyšuje:
My = -16,15 kNm + (-7,50 kNm) = -23,65 kNm

Na obr. 06 jsou znázorněny vnitřní síly My , Vz a N.

Obr. 06 - Průběh vnitřních sil u modelu 3

Závěr a výhled

Pokud se správně zohlední excentricity prutů, dosáhneme přesnějšího statického systému. Na těchto jednoduchých příkladech vidíme, že excentricity mohou ovšem také vést ke změnám vnitřních sil, a u složitých konstrukcí může být někdy obtížné vysledovat, do jaké míry je lze vztáhnout na excentricity prutů.

Autor

Dipl.-Ing. (FH) René Flori

Dipl.-Ing. (FH) René Flori

Vedoucí péče o zákazníky

Ing. Flori je vedoucím oddělení péče o zákazníky a také poskytuje technickou podporu uživatelům programů Dlubal Software.

Klíčová slova

Excentricita prutu Vnitřní síla Průběh momentu

Ke stažení

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 1742x
  • Aktualizováno 1. června 2021

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

}
RFEM
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD