Posouzení svařovaného příhradového vazníku

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V tomto příspěvku posoudíme konstrukční prvky a průřezy svařovaného příhradového vazníku v mezním stavu únosnosti. Dále analyzujeme deformace v mezním stavu použitelnosti.

Model vychází z příkladu 1.4 v odborné literatuře [1]. Obrázek 01 ukazuje konstrukční systém s rozměry a také zobrazení použitých průřezů.

Zatížení a návrhové vnitřní síly

Charakteristická zatížení pro tuto dílčí konstrukci se přehledně uvádí v [1] a převezmou se do příslušných zatěžovacích stavů. Generovat zatížení na 3D modelu by bylo u dané budovy jistě realističtější a vhodnější. Kombinace návrhových situací MSÚ a MSP se vytvoří automaticky v programu RFEM nebo RSTAB.

Vnitřní síly a deformace v daných kombinacích zatížení se stanoví analýzou prvního řádu. Výsledkem jsou následující návrhové vnitřní síly pro posouzení mezního stavu únosnosti (obr. 02).

Klasifikace průřezů

Pro stanovení třídy průřezu se v modulu RF-/STEEL EC3 vytvoří první návrhový případ pro všechny pruty a bez posouzení stability. Třída průřezu se stanoví pro jednotlivá místa x na základě určených vnitřních sil. Stanovenou třídu průřezu lze zobrazit v grafickém okně z navigátoru Výsledky (obr. 03). Všechny průřezy jsou třídy průřezu 1, takže lze provést plastické posouzení průřezu podle článku 6.2.9 v [2].

Posouzení v mezním stavu únosnosti

Nyní se provede posouzení průřezu a stability výplňových prutů a také horního a dolního pásu. Pro posouzení výplňových prutů (pruty 1 až 16) se v modulu RF-/STEEL EC3 vytvoří druhý návrhový případ. Stabilitní analýza se provede podle článku 6.3.1 v [2]. Součinitel vzpěrné délky pro hlavní a vedlejší osu se přitom uvažuje podle odstavce BB.1.3 (3) B v [2] hodnotou 0,75. Využití vidíme na obr. 04.

Pro posouzení dolního pásu se v modulu RF-/STEEL EC3 vytvoří třetí návrhový případ. Protože i při působení sání větru působí ve spodní pásu tahové síly, jsou zapotřebí pouze posouzení průřezu. Dále není třeba uvažovat oslabený průřez, protože výplňové pruty jsou přivařeny, a proto v průřezu nejsou žádné otvory. Využití vidíme na obr. 05.

Pro posouzení horního pásu se v modulu RF-/STEEL EC3 vytvoří čtvrtý návrhový případ a vybere se příslušná sada prutů. Na rozdíl od [1] se pro lepší vystižení okrajových podmínek provede posouzení obecnou metodou podle článku 6.3.4 v [2]. Na podporách se bude uvažovat vidlicové uložení. V bodech připojení vaznic na horní pásnici nelze předpokládat žádné vidlicové podepření. Uvažovat se bude příčné podepření na horní pásnici a torzní pružina vzhledem k deformaci profilu HE-B 240. Využití vidíme na obr. 06.

Posouzení v mezním stavu použitelnosti

Pro posouzení dolní pásnice se v modulu RF-/STEEL EC3 vytvoří pátý návrhový případ. V něm nyní vybereme kombinace zatížení v MSP. V [2] se neuvádí žádné informace o dovolených deformacích. Je třeba je v závislosti na konkrétním projektu dohodnout s investorem. Vyjdeme proto orientačně z mezní hodnoty předběžné normy L/200. Využití vidíme na obr. 07.

Návrh spojů

V tomto příspěvku se nebudeme zabývat posouzením svařovaných spojů pásových uzlů ani připojení příhradového vazníku k vetknutým vnějším sloupům. Návrh spoje s čelní deskou v dolním pásu metodou CIDECT a pomocí modelu MKP podrobně popisujeme v tomto příspěvku.

Autor

Dipl.-Ing. (FH) Frank Sonntag, M.Sc.

Dipl.-Ing. (FH) Frank Sonntag, M.Sc.

Prodej a péče o zákazníky

Ing. Sonntag je zodpovědný za koordinaci pobočky společnosti Dlubal Software v Lipsku a je kontaktní osobou pro prodej a péči o zákazníky.

Klíčová slova

Příhradovina Vazník Střešní konstrukce Posouzení stability

Literatura

[1]   bauforumstahl e.V.: Beispiele zur Bemessung von Stahltragwerken nach DIN EN 1993 - Eurocode 3. Berlin: Ernst & Sohn, 2011
[2]   ČSN EN 1993-1-1:2011-08. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Český normalizační institut, Praha 2011.

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 604x
  • Aktualizováno 8. února 2021

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EST

Membránové konstrukce a \n CFD simulace zatížení větrem

Membránové konstrukce a CFD simulace zatížení větrem

Webinář 16. března 2021 13:00 - 14:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle EN 1995-1-1

Online školení 17. března 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 18. března 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika | USA

Online školení 23. března 2021 13:00 - 16:00 EST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 30. března 2021 9:00 - 11:30

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45

RFEM pro studenty | USA

Online školení 21. dubna 2021 13:00 - 16:00 EST

RFEM | Dřevo | USA

Online školení 5. května 2021 13:00 - 16:00 EST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 6. května 2021 8:30 - 12:30

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 11. května 2021 8:30 - 12:30

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 20. května 2021 8:30 - 12:30

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení | USA

Online školení 17. června 2021 9:00 - 13:00 EST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 26. ledna 2021 13:00 - 14:00 CET

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Webinář 19. ledna 2021 14:00 - 15:00 EST

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 11. listopadu 2020 14:00 - 15:00 EST

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Webinář 27. října 2020 14:00 - 14:45 CET

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Přípoje
RF-HSS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Přípoje
HSS 8.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD