Zohlednění imperfekcí prutů v programu RFEM 6

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Imperfekce ve stavebnictví popisují výrobní odchylky konstrukčního prvku od jeho ideálního tvaru. Často se používají při výpočtu pro stanovení rovnováhy sil na konstrukčních prvcích v deformovaném systému.

Eurokód 3 uvádí, že při součiniteli kritického zatížení menším než 10 je nutné zohlednit imperfekce podle teorie druhého řádu při pružném posouzení. Tento nelineární výpočet ve spojení s odchylkou konstrukčního prvku od jeho ideálního tvaru vede ve srovnání s lineárním výpočtem k navýšení vnitřních sil a deformací. Tyto navýšené vnitřní síly a deformace vedou ve většině případů k podstatně efektivnějšímu posouzení konstrukčních prvků ve srovnání s jednoduchým posouzením, v němž se imperfekce konstrukčního prvku zavedou navyšujícím součinitelem zatížení.

Imperfekční stavy

V programu RFEM 6 se imperfekce zadávají v imperfekčních stavech, které lze definovat v záložce navigátoru Data, viz obrázek 1. V dialogu Imperfekční stav lze vybrat typ imperfekce. K dispozici jsou následující typy: lokální imperfekce, fiktivní zatížení ze zatěžovacího stavu, počáteční naklonění pomocí tabulky, statická deformace a skupina imperfekčních stavů (obrázek 2). Pro namodelování odchylky prutu od jeho ideálního tvaru je důležité zvolit jako typ imperfekce lokální imperfekci.

V záložce Přiřazení ve stejném dialogu lze imperfekční stav přiřadit stávajícím zatížením a/nebo kombinacím zatížení (obrázek 3). Alternativně je možné imperfekční stav zohlednit v zatěžovacích stavech a/nebo kombinacích zatížení v dialogu Zatěžovací stavy a kombinace (obrázek 4).

Imperfekce prutu

V programu RFEM 6 lze odchylku konstrukčního prvku od jeho ideálního tvaru modelovat pomocí imperfekcí prutů / sad prutů s typem lokální imperfekce (obrázek 5). Tyto imperfekce prutů lze definovat jako počáteční naklonění nebo počáteční prohnutí (obrázek 6). Počáteční naklonění simuluje konstrukční prvek nakloněný po celé délce, zatímco počáteční prohnutí simuluje přímý konstrukční prvek prohnutý do oblouku (obrázek 7). Pro druhý typ lze také nastavit kritéria účinnosti (např. vždy podle vybrané normy nebo s ohledem na ručně zadanou štíhlost prutu).

Počáteční naklonění i počáteční prohnutí lze definovat absolutní nebo relativní hodnotou. Kromě toho je lze definovat podle norem, které je možné vybrat ze seznamu "Typ zadání". Nakonec je třeba vybrat souřadný systém (lokální nebo v hlavních osách) a směr, ve kterém imperfekce působí.

Závěrečné poznámky

V programu RFEM 6 lze modelovat odchylku konstrukčního prvku od ideálního tvaru pomocí imperfekcí prutu. Nejprve je třeba vytvořit imperfekční stav s typem imperfekcí "Lokální imperfekce" a přiřadit jej existujícím zatížením nebo kombinacím zatížení. Poté lze zadat imperfekce prutů pro jednotlivé imperfekční stavy. Tyto imperfekce lze modelovat počátečním nakloněním nebo počátečním prohnutím vzhledem k lokálnímu nebo hlavnímu souřadnému systému prutu. Pro počáteční prohnutí lze také nastavit kritéria účinnosti.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Lokální imperfekce Imperfekce prutu Počáteční naklonění Počáteční prohnutí Analýza druhého řádu

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 524x
  • Aktualizováno 13. ledna 2022

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do Posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 25. května 2022 16:00 - 17:00 CEST

Geotechnická analýza v programu RFEM 6

Geotechnická analýza v programu RFEM 6

Webinář 26. května 2022 13:00 - 14:00 CEST

Online Training | Czech

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 31. května 2022 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 pro studenty | USA

Online školení 8. června 2022 13:00 - 16:00 EST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 9. června 2022 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 15. června 2022 8:30 - 12:30 CEST

Analýza spektra odezvy v programu RFEM 6 podle ASCE 7-16

Analýza spektra odezvy v programu RFEM 6 podle ASCE 7-16

Webinář 5. května 2022 14:00 - 15:00 EST

Webové služby a API v programu RFEM 6

Webservice a API v programu RFEM 6

Webinář 20. dubna 2022 14:00 - 15:00 CEST

Zohlednění fází výstavby \n v programu RFEM 6

Zohlednění fází výstavby v programu RFEM 6

Webinář 13. dubna 2022 13:00 - 14:00 CEST

Geotechnická analýza v programu RFEM 6

Geotechnická analýza v programu RFEM 6

Webinář 7. dubna 2022 14:00 - 15:00 CEST

Posouzení zdiva metodou konečných prvků v programu RFEM 6

Posouzení zdiva metodou konečných prvků v programu RFEM 6

Webinář 31. března 2022 14:00 - 15:00 CEST

Výměna dat mezi programy Rhino/Grasshopper a RFEM 6

Výměna dat mezi programy Rhino/Grasshopper a RFEM 6

Webinář 10. března 2022 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému.
Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů.
Program může také posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
3 990,00 USD