Příčné výztuhy prutů v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Příčné výztuhy prutů lze definovat v dialogu „Nová příčná výztuha prutu“. Tento dialog obsahuje hlavní vlastnosti jednotlivých typů výztuh (obrázek 2). Nejdříve je třeba definovat typ výztuhy. V současnosti jsou k dispozici následující typy: ploché výztuhy, čelní desky na začátku a na konci prutu, U-profily, úhelníky (připojení obou ramen k vyztužené stojině), spojovací sloupy na začátku a na konci prutu a omezení deplanace.

Polohu výztuh lze zadat pomocí absolutního nebo relativního zadání, které lze snadno přepínat. Je třeba si uvědomit, že zadané polohy platí pro všechny pruty, kterým jsou přiřazeny příčné výztuhy prutů. Pokud mají pruty různé délky, pak se údaje pro absolutní a relativní polohu liší. Automatická konverze pak není možná.

Zaškrtávací políčko "Více" umožňuje přidat k prutu více výztuh stejného typu (obrázek 3). V sekci Parametry tohoto dialogu lze zadat počet výztuh a jejich odsazení. V této sekci je třeba uvést také materiál a rozměry výztuhy.

Pokud jste aktivovali nějaký addon pro posouzení (například Posouzení ocelových konstrukcí nebo Posouzení hliníkových konstrukcí), je zde k dispozici také zaškrtávací políčko „Uvážit výztuhu“. Jeho aktivací je možné výztuhu začlenit do příslušného addonu. Při posouzení se tak zohlední pouze příčné výztuhy prutů, pro které je toto zaškrtávací políčko aktivováno.

Příčné výztuhy prutů lze použít pro definování okrajových podmínek pro deplanaci při výpočtu prutů se 7 stupni volnosti. Deplanace se uvažuje jako lokální vnitřní síla prutu; proto není třeba definovat žádné další globální podporové podmínky. V programech RFEM 6 a RSTAB 9 se pro každý typ příčné výztuhy a pro daný průřez automaticky počítá deplanační pružina. Je třeba si uvědomit, že zobrazená výsledná tuhost deplanační pružiny je při posouzení s příčnými výztuhami prutů pouze informativní.

Můžete také zadat úplné omezení deplanace nebo uživatelské omezení deplanace přímo pomocí typu výztuhy "Omezení deplanace", jak je znázorněno na obrázku 4.

Nakonec lze příčné výztuhy prutů přiřadit jednomu nebo více prutům pomocí dialogu "Upravit prut", jeho výběrem v dialogu "Příčné výztuhy prutů" nebo pomocí vstupní tabulky (obrázek 5). Příčné výztuhy prutů lze také přiřadit sadě prutů. V tomto případě se pak relativní poloha typů výztuh vztahuje k délce celé sady prutů. Je třeba si uvědomit, že výztuhu lze přiřadit buď prutu, nebo nadřazené sadě prutů.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Příčné výztuhy prutů Pruty Omezení deplanace

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 1067x
  • Aktualizováno 8. května 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení ocelových konstrukcí

Online školení 14. června 2023 16:00 - 17:00 CEST

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Úvod do nového addonu Analýza posunu

Webinář 15. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. června 2023 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 22. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 29. června 2023 8:30 - 12:30 CEST

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Nové funkce v addonu Ocelové přípoje

Webinář 29. června 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 31. května 2023 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Studenti | Úvod do posouzení dřevěných konstrukcí

Online školení 24. května 2023 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program RSTAB 9 pro statické výpočty prutových konstrukcí nabízí podobný rozsah funkcí jako program RFEM pro výpočty MKP, přičemž zvláštní pozornost věnuje rámům a příhradovým vazníkům. Proto je jeho použití velmi snadné a po mnoho let je nejlepší volbou pro statické výpočty prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku a dalších materiálů.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR