Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Vložení do modulu RF-/TOWER Equipment

  Vytvoření držáku antén uživatelem pro RF-/TOWER Equipment

  V následujícím příspěvku se budeme podrobněji zabývat vytvořením uživatelského držáku antén pro jeho použití v přídavném modulu RF-/TOWER Equipment.

 2. Vytvoření výsledkového prutu

  Výpočet vodorovného smyku při seizmickém zatížení

  V modulu RF-/DYNAM PRO - Equivalent Loads lze vypočítat ekvivalentní seizmická zatížení podle různých norem. Výpočet náhradních zatížení pro každé vlastní číslo ještě přímo neumožňuje stanovit vodorovný smyk u každého podlaží pro následnou analýzu. V níže uvedeném příkladu si popíšeme, jak lze rychle a efektivně spočítat vodorovné příčné smykové síly.
 3. Spektrální zrychlení Sa [m/s²] oproti vlastní frekvenci f [Hz] úzkopásmového spektra odezvy podle EN 1998-1 [1]

  Metoda ZPA při analýze pomocí spektra odezvy

  V multimodální analýze odezvy je důležité stanovit dostatečný počet vlastních čísel konstrukce a zohlednit jejich dynamické odezvy. Předpisy jako EN 1998-1 [1] a další mezinárodní normy vyžadují aktivaci 90% hmotnosti konstrukce. „uklouznutí“. že se musí stanovit tolik vlastních čísel, aby faktory účinných modálních hmot přesahovaly v součtu 0,9.

 4. Modelování zakřivených prutů

  Posouzení zakřivených lepených nosníků podle ANSI/AWC NDS

  RFEM nabízí možnost modelovat také zakřivené nosníky. Nejdříve je třeba vytvořit zakřivenou linii (viz obr. 01). Poté lze této linii přiřadit prut s průřezem. Výhodou oproti modelování pomocí segmentů nosníku je snazší manipulace při modelování a také zřetelnější výstup vnitřních sil.

 5. Konstrukce

  Síly ve vrutech mezi hlavním a připojeným nosníkem

  Modul RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber umožňuje posoudit připojení vedlejších nosníků na hlavní nosníky. Výpočet sil ve vrutech si vysvětlíme na příkladu nosníku připojeného na torzně tuhý hlavní nosník.

 6. Konstrukce se zatížením

  Posouzení pootočení základové patky

  Pomocí přídavného modulu RF-/FOUNDATION lze posuzovat geotechnické vlastnosti základových prvků podle normy ČSN EN 1997-1 [1]. Následující příspěvek se věnuje posouzení základu, zatíženého silou s velkou excentricitou, podle normy ČSN EN 1997-1, A 6.6.5 (viz [3]).

 7. Stanovení „mezních hodnot pro stabilitní analýzu“

  Mezní hodnoty pro posouzení stability v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

  Verzí X.11 byly přepracovány možnosti filtrování malých tlakových sil, respektive momentů pro posouzení stability v přídavném modulu RF‑/STEEL EC3. Díky úpravě těchto filtrů v záložce „Stabilita“ dialogu „Detaily“ je nyní postup v tomto přídavném modulu nezávislý na posouzení, a tudíž transparentní.

 8. Výpočetní příklad

  Příklad výpočtu ohybově tuhého přípoje s čelní deskou podle EN 1993-1-8

  V našem příkladu posoudíme únosnost čelní desky podle EN 1993-1-8 [1], ostatní komponenty přitom ponecháme stranou. Pro kontrolu výsledků použijeme rozměry typizovaného přípoje IH 3.1 B 30 24 z příručky [2]. Pro náš příklad zvolíme materiál S 235 a šrouby pevnostní třídy 10.9.

 9. Teplotní roztažnost oceli

  Navrhování konstrukcí na účinky požáru podle EN 1993-1-2 (tepelné vlastnosti materiálu)

  Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje používat v programu RFEM, případně v programu RSTAB, nominální křivky časové závislosti teploty. V programu jsou k dispozici normové teplotní křivky (NTK), křivky vnějšího požáru a uhlovodíkové křivky. Z těchto teplotních křivek může přídavný modul vypočítat teplotu v ocelovém průřezu a na základě spočítaných hodnot následně provést posouzení na účinky požáru. V našem příspěvku se budeme zabývat tepelnou odezvou oceli, neboť přímo ovlivňuje výpočet teplot konstrukčního prvku v přídavném modulu RF-/STEEL EC3.

 10. Virtuální nosníky a virtuální prutové nosníky v databázi průřezů

  Virtuální nosníky SJI v programu RFEM / RSTAB

  Americký ocelářský institut (SJI) nedávno vytvořil tabulky s virtuálními pruty pro posouzení průřezových charakteristik konzol používaných pro otevřené ocelové ocelové konstrukce ( Open Web Steel Joists ). Tyto virtuální nosníky popisují srovnatelné široké pásové nosníky, které se velmi blíží průměru pásnice pásu, skutečným momentem setrvačnosti a tíhou.

1 - 10 z 238

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„ "Domnívám se, že tento software je tak výkonný a výkonný, že lidé při jeho implementaci opravdu ocení jeho výkon."