Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Návrhový model únosnosti styčné plochy podle [1]

  Průvlaky, žebra, deskové nosníky: smyk ve styčné ploše

  Betonové dílce se často musí v průběhu stavby budovat po částech. Klasickým příkladem je použití prefabrikovaných průvlaků, k nimž se až na místě stavby dobetonuje deska. Dobetonování průřezu vede ke vzniku styčných ploch mezi již ztvrdlým a čerstvým betonem. Při posouzení je pak třeba uvážit přenos podélných smykových sil, které mezi dílčími průřezy vznikají.

 2. Obr. 01 - Aktivace

  Ruční uspořádání plošné výztuže

  Alternativu k obvyklému automatickému uspořádání plošné výztuže v modulu RF-CONCRETE Surfaces představuje individuální rozdělení výztuže podle požadavků uživatele. Například při tvorbě výkresů výztuže to má své výhody, protože v tomto případě lze jasně definovat oblasti výztuže a také je okótovat.
 3. Obr. 01 - Zvýšení součinitele materiálu ε se deaktivuje při aktivaci stabilitního posouzení

  Výpočet účinných šířek podle EN 1993-1-5, přílohy E

  Klasifikace částí průřezu podepřených na jedné nebo na obou stranách se řídí v Eurokódu 3 tabulkou 5.2, která nabízí řešení pro různé zatěžovací situace. Účinné šířky se zpravidla počítají na základě mezních napětí použitého druhu oceli. V DIN 18800 se ovšem při stanovení mezních hodnot b/t vychází ze skutečných napětí v průřezu. Z toho vyplývá, že zvláště v případě napjatosti pod mezí kluzu můžeme podle Eurokódu 3 dospět k méně příznivým mezním hodnotám.
 4. Obr. 01 - Vytvoření výsledkového prutu

  Výpočet vodorovného smyku při seizmickém zatížení

  V modulu RF-/DYNAM PRO - Equivalent Loads lze vypočítat ekvivalentní seizmická zatížení podle různých norem. Výpočet náhradních zatížení pro každé vlastní číslo ještě přímo neumožňuje stanovit vodorovný smyk u každého podlaží pro následnou analýzu. V níže uvedeném příkladu si popíšeme, jak lze rychle a efektivně spočítat vodorovné příčné smykové síly.
 5. Obr. 01 - Průřez

  Posouzení a stabilizace nosníku náchylného k vybočení při prostorovém vzpěru podle Eurokódu 3 a AISC

  Prostý nosník s vidlicovým uložením posoudíme v souladu s doporučeními Eurokódu 3 a následně podle AISC. Jestliže nosník nedosáhne požadované únosnosti, bude třeba ho stabilizovat.
 6. Obr. 01 - Spektrální zrychlení Sa [m/s²] oproti vlastní frekvenci f [Hz] úzkopásmového spektra odezvy podle EN 1998-1 [1]

  Metoda ZPA při analýze pomocí spektra odezvy

  Při multimodální analýze s použitím spektra odezvy je důležité vypočítat dostatečný počet vlastních čísel konstrukce a zohlednit jejich dynamickou odezvu. Podle norem jako EN 1998-1 [1] a jiných mezinárodních norem je třeba aktivovat 90 % hmoty konstrukce. To znamená, že se musí stanovit tolik vlastních čísel, aby faktory účinných modálních hmot přesahovaly v součtu 0,9.
 7. Obr. 01 - Vnitřní napětí, poloha nulové linie a hloubka trhliny při oboustranném ochlazování stěny [2]

  Výpočet minimální výztuže pro vynucená osová přetvoření u masivních dílců podle EN 1992-1-1

  Zabránit tvorbě trhlin v železobetonových dílcích není obecně ani možné ani nutné. Trhliny se ovšem musí omezit tak, aby nedošlo k narušení řádné funkce nebo trvanlivosti konstrukce, popřípadě k nepříznivému ovlivnění jejího vzhledu. Omezení šířky trhlin tak neznamená zabránit tvorbě trhlin, pouze omezit šířku trhlin na bezpečné hodnoty.
 8. Obr. 01 - Stanovení „mezních hodnot pro stabilitní analýzu“

  Mezní hodnoty pro posouzení stability v přídavném modulu RF-/STEEL EC3

  Verzí X.11 byly přepracovány možnosti filtrování malých tlakových sil, respektive momentů pro posouzení stability v přídavném modulu RF‑/STEEL EC3. Díky úpravě těchto filtrů v záložce „Stabilita“ dialogu „Detaily“ je nyní postup v tomto přídavném modulu nezávislý na posouzení, a tudíž transparentní.

 9. Obr. 01 - Teplotní roztažnost oceli

  Navrhování konstrukcí na účinky požáru podle EN 1993-1-2 (tepelné vlastnosti materiálu)

  Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje používat v programu RFEM, případně v programu RSTAB, nominální křivky časové závislosti teploty. V programu jsou k dispozici normové teplotní křivky (NTK), křivky vnějšího požáru a uhlovodíkové křivky. Z těchto teplotních křivek může přídavný modul vypočítat teplotu v ocelovém průřezu a na základě spočítaných hodnot následně provést posouzení na účinky požáru. V našem příspěvku se budeme zabývat tepelnou odezvou oceli, neboť přímo ovlivňuje výpočet teplot konstrukčního prvku v přídavném modulu RF-/STEEL EC3.

 10. Obr. 01 - Vykrytí tahové síly z [1]

  Zobrazení pokrytí tahové síly, respektive rozdělení výztuže

  V případě velkého množství výztuže se mnohdy vyplatí podélnou výztuž na nosníku odstupňovat. Odstupňování výztuže se přitom řídí průběhem síly v taženém pásu. V přídavných modulech RF‑CONCRETE Members a CONCRETE můžeme zadat odstupňování výztuže, které se následně zohlední u podélné výztuže při automatickém návrhu výztuže. Při výpočtu návrhu výztuže je přitom třeba zajistit přenos obálky působící tahové síly.

1 - 10 z 232

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“