Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Nastavení výsledků modulu RF-PUNCH-Pro v navigátoru Výsledky

  Posouzení na protlačení v modulu RF-PUNCH Pro se zohledněním rozšířené hlavice sloupu

  Přídavný modul RF-PUNCH Pro umožňuje v bodech možného protlačení umístit rozšířené hlavice sloupů, a zvýšit tak smykovou únosnost železobetonové desky. V následujícím příspěvku si ukážeme posouzení na protlačení s možností zohlednit případné rozšíření hlavice sloupu.

 2. Přirozený požární scénář

  Posouzení na účinky požáru pomocí parametrické teplotní křivky podle EN 1991-1-2

  Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje používat v programu RFEM, případně RSTAB nominální křivky časové závislosti teploty. V programu jsou k dispozici normové teplotní křivky (NTK), křivky vnějšího požáru a uhlovodíkové křivky. Kromě toho se v programu nabízí možnost přímo zadat koncovou teplotu oceli.

 3. Konstrukce, zatížení a vnitřní síly

  Posouzení průřezu sloupu namáhaného osovou silou a ohybem

  V našem odborném příspěvku posoudíme kyvnou stojku v přídavném modulu RF-/STEEL EC3 podle EN 1993-1-1. Stojka je ve svém středu namáhána osovou silou a na její hlavní osu působí liniové zatížení. V hlavě i patě sloupu se bude uvažovat vidlicové uložení. Mezi podporami není sloup zajištěn proti otáčení. Sloup má průřez HEB 360 z oceli S235.

 4. Schéma systému

  Návrh svařovaného spoje I-průřezu

  Návrh svařovaného spoje průřezu HEA namáhaného dvouosým ohybem s normálovou silou. Návrh svarů pro dané vnitřní síly zjednodušenou metodou (EN 1993-1-8, čl. 4.5.3.3) pomocí programu SHAPE-THIN.

 5. Rozdělení zatížení na plochu pro KP

  Plošné zatížení v modulu RF-PUNCH Pro v kritickém obvodu

  RF-PUNCH Pro provádí posouzení na protlačení na koncentrovaných místech zatížení (připojení sloupu, uzlové podpory a uzlové zatížení) i na koncích stěn a rohových stěnách.

 6. Konstrukce
 7. Model v programu RFEM

  Posouzení dřevěných nosníků podle normy ČSA 2014

  Pomocí modulu RF-TIMBER CSA lze provést posouzení dřevěných nosníků podle normy CSA O86-14. Z hlediska bezpečnosti a posouzení je důležité přesně vypočítat ohybovou únosnost a součinitele přizpůsobení. V následujícím příspěvku ověříme únosnost faktorem ohybového momentu v přídavném modulu RFEM TIMBER CSA pomocí analytických rovnic krok za krokem podle normy CSA O86-14 včetně faktorů změny ohybu, únosnosti faktorového ohybového momentu a konečného posouzení. poměr.

 8. Model v programu RFEM

  Posouzení dřevěných nosníků podle americké normy 2018 NDS

  Přídavný modul RF-TIMBER AWC umožňuje posoudit dřevěné nosníky metodou ASD podle americké normy 2018 NDS. Přesný výpočet únosnosti a součinitelů přizpůsobení dřevěných prutů je důležitý pro návrh a posouzení bezpečnosti. V následujícím článku posoudíme krok za krokem maximální kritický vzpěr v přídavném modulu RF-TIMBER AWC s použitím analytických rovnic podle americké normy NDS 2018, které obsahují součinitele přizpůsobení pro ohyb, upravenou návrhovou hodnotu ohybu a konečné využití.

 9. RF-CONCRETE Members - Navržená smyková výztuž

  Posouzení železobetonových sloupů podle ACI 318-14 v programu RFEM

  Přídavný modul RF-CONCRETE Members umožňuje posoudit železobetonové sloupy podle ACI 318-14. Smykovou a podélnou výztuž betonových sloupů je důležité přesně navrhnout z bezpečnostně technických důvodů. V následujícím příspěvku si ukážeme posouzení betonového sloupu včetně podélné betonářské výztuže, plochy neoslabeného průřezu a velikosti a rozestupu třmínků v modulu RF-CONCRETE Members s použitím analytických rovnic krok za krokem podle normy ACI 318-14.

 10. Schematické znázornění křivky časové závislosti teploty při použití zjednodušeného modelu přirozeného požáru

  Navrhování konstrukcí na účinky požáru podle EN 1993-1-2 (vystavení účinkům parametrického požáru)

  Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje používat v programu RFEM nebo RSTAB nominální křivky časové závislosti teploty. V programu jsou k dispozici normové teplotní křivky (NTK), křivky vnějšího požáru a uhlovodíkové křivky. Program dále nabízí možnost přímo zadat koncovou teplotu oceli. Tuto teplotu oceli můžeme například určit pomocí parametrické teplotní křivky tak, jak se stanoví v příloze k EN 1992‑1‑2. V našem příspěvku popíšeme návrh konstrukce na účinky parametrického požáru.

1 - 10 z 65

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“