Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Volba „Nelineární výpočet“ v dialogu „1.1 Základní údaje“ modulu RF-CONCRETE Members

  Export tuhostí pružin z modulu RF-/FOUNDATION Pro a vliv na posouzení sloupů

  V přídavném modulu RF-FOUNDATION Pro lze posoudit sedání základových patek a stanovit příslušnou tuhost uzlových podpor. Tyto tuhosti pružin lze následně exportovat do modelu v programu RFEM pro další analýzu.

 2. Návrhový model únosnosti styčné plochy podle [1]

  Průvlaky, žebra, deskové nosníky: smyk ve styčné ploše

  Betonové dílce se často musí v průběhu stavby budovat po částech. Klasickým příkladem je použití prefabrikovaných průvlaků, k nimž se až na místě stavby dobetonuje deska. Dobetonování průřezu vede ke vzniku styčných ploch mezi již ztvrdlým a čerstvým betonem. Při posouzení je pak třeba uvážit přenos podélných smykových sil, které mezi dílčími průřezy vznikají.

 3. Obr. 01 - Vykrytí tahové síly z [1]

  Zobrazení pokrytí tahové síly, respektive rozdělení výztuže

  V případě velkého množství výztuže se mnohdy vyplatí podélnou výztuž na nosníku odstupňovat. Odstupňování výztuže se přitom řídí průběhem síly v taženém pásu. V přídavných modulech RF‑CONCRETE Members a CONCRETE můžeme zadat odstupňování výztuže, které se následně zohlední u podélné výztuže při automatickém návrhu výztuže. Při výpočtu návrhu výztuže je přitom třeba zajistit přenos obálky působící tahové síly.

 4. Obr. 01 – Konstrukce a zatížení

  Nelineární analýza v RF-/CONCRETE

  Při posouzení železobetonových prvků podle EN 1992‑1‑1 [1] lze zvolit nelineární výpočet vnitřních sil pro mezní stav únosnosti a použitelnosti. Při stanovení vnitřních sil a deformací se přitom zohledňují nelineární vztahy mezi vnitřními silami a deformacemi. Při výpočtu napětí a protažení ve stavu porušeném trhlinami jsou zpravidla výsledné průhyby výrazně větší než lineárně spočítané hodnoty.

 5. Obr. 01 - Improved Result Output for Nonlinear Reinforced Concrete Design

  Vylepšený výstupní výsledek pro nelineární vyztužený beton

  Jako u RFEM 5.6.1103 a RSTAB 8.6.1103 existuje lepší výsledný výstup pro nelineární výpočet konstrukce železobetonu v členech RF-CONCRETECONCRETE . Nová okna výsledků zahrnují tabulky s širokým rozsahem výsledků načítání, například řízení zatížení s maximálním poměrem. Navíc je nyní také možné zobrazit výsledky obálek pro maximální poměr graficky.

 6. Obr. 01 - Setting Crack Width Analysis in (RF-/)CONCRETE (Members)

  Nastavení analýzy šířky trhliny

  Od verze programu X.06 můžete v RF ‑ CONCRETE Prutech nebo BETONU nastavit, zda má být analýza šířky trhliny prováděna v každém případě nebo pouze při překročení efektivní pevnosti betonu v tahu.

 7. Nastavení parametrů národní přílohy v RF-/CONCRETE

  Nastavení parametrů národní přílohy

  Pro splnění požadavků parametrů speciálních staveb upravených v souladu s normovými úpravami je možné vytvořit novou národní přílohu z již existující. K tomu zkopírujte národní přílohu a nastavte požadované parametry.

 8. Obr. 01 - Exporting National Parameters of EN 1992-1-1

  Export národních parametrů EN 1992-1-1

  Národní parametry EN 1992‑1‑1 lze exportovat pro každou zemi z RF / CONCRETE , RF‑ / CONCRETE ColumnsRF- / FOUNDATION Pro . K tomu existují rozhraní s MS Excel, OpenOffice a CSV. Exportem národních parametrů je můžete upravit například v MS Excelu a jasným způsobem zobrazit možné rozdíly mezi jednotlivými národními přílohami (viz obrázek).

 9. Obr. 01 - Adjusting Result Window 2.2 Required Reinforcement in (RF-)CONCRETE (Members)

  Okno úprav výsledku 2.2 Požadované zesílení

  Pomocí tlačítka [To Display ...] je možné specifikovat velikost výztuže, která se má zobrazit ve výsledcích požadované výztuže v okně 2.2 RF ‑ CONCRETECONCRETE . Kromě výchozího nastavení můžete takto zobrazit výsledné množství výztuže, například součet podélné a podélné torzní výztuže nebo součtu torzní a smykové výztuže. Samozřejmě můžete také snížit počet přednastavených výsledků.

 10. Posouzení smykové síly mezi pásnicí a stojinou prutu v RF-/CONCRETE (Members)

  Posouzení smykové síly mezi pásnicí a stojinou prutu

  V nejnovějších verzích přídavných modulů CONCRETERF‑CONCRETE Members je možné provést posouzení smyku například na spojení tlačené/tažené pásnice a stojiny T‑průřezu.

1 - 10 z 24

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“