Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Obr. 01 - Statický železobetonový sloup s vazbovými prvky

  Export pružinových tuhostí z programu RF- / FOUNDATION Pro a vliv na posouzení sloupu

  U modulu RF-FOUNDATION Pro lze stanovit osídlení jednotlivých základů a výslednou tuhost tuhosti v uzlových podporách. Tyto tuhost tuhosti lze exportovat do modelu RFEMu a použít k další analýze.

 2. Obr. 01 - Deformace jako první výsledek výpočtu MKP

  Průběh vnitřních sil a napětí u ploch - možnosti vyhlazení

  Deformace uzlů sítě konečných prvků jsou vždy prvním výsledkem výpočtu konečných prvků. Na základě těchto deformací a tuhosti prvků lze vypočítat přetvoření, vnitřní síly a napětí.

 3. Posouzení betonového nosníku na ACI 318-14 v programu RFEM

  Pomocí modulu RF-CONCRETE Members lze provést posouzení betonového nosníku podle ACI 318-14. Pro bezpečnostní posouzení je důležité přesné posouzení napětí betonového nosníku, tlaku a smykové výztuže. Následující článek potvrzuje návrh výztuže v modulu RF-CONCRETE Members s použitím postupných analytických rovnic podle normy ACI 318-14 včetně síly momentu, smykové síly a požadované výztuže. Příklad posouzení z dvojitého železobetonového nosníku zahrnuje posouvající třmínkovou výztuž a bude se provádět za posouzení mezního stavu únosnosti (ULS).

 4. Obr. 01 - Nastavení výpočtu deformací v modulu RF-CONCRETE Deflect

  Rozdělovací součinitel ζ při výpočtu deformací železobetonových dílců

  K posouzením v mezním stavu použitelnosti patří také dodržení maximální přípustné deformace. Výpočet deformace železobetonových dílců se odvíjí od toho, zda u posuzovaného průřezu dochází při uvažovaném zatížení k porušení trhlinami. Rozhodujícím parametrem v modulu RF-CONCRETE Deflect je přitom rozdělovací součinitel ζ.
 5. Obr. 01 - Model se sítí KP

  Modelování a posouzení bodově podepřené stropní desky na ohyb

  V tomto příspěvku popíšeme, jak lze vytvořit stropní desku jako 2D model v programu RFEM a její zatížení uvažovat podle Eurokódu 1.
 6. Návrhový model únosnosti styčné plochy podle [1]

  Průvlaky, žebra, deskové nosníky: smyk ve styčné ploše

  Betonové dílce se často musí v průběhu stavby budovat po částech. Klasickým příkladem je použití prefabrikovaných průvlaků, k nimž se až na místě stavby dobetonuje deska. Dobetonování průřezu vede ke vzniku styčných ploch mezi již ztvrdlým a čerstvým betonem. Při posouzení je pak třeba uvážit přenos podélných smykových sil, které mezi dílčími průřezy vznikají.

 7. Obr. 01 - Aktivace

  Ruční uspořádání plošné výztuže

  Alternativu k obvyklému automatickému uspořádání plošné výztuže v modulu RF-CONCRETE Surfaces představuje individuální rozdělení výztuže podle požadavků uživatele. Například při tvorbě výkresů výztuže to má své výhody, protože v tomto případě lze jasně definovat oblasti výztuže a také je okótovat.
 8. Obr. 01 - Nastavení: Směr výztuže s hlavní tahovou silou v uvažované desce

  Minimální konstrukční výztuž podle DIN EN 1992-1-1, čl. 9.2.1 pro zajištění dostatečné duktility dílce

  Minimální konstrukční výztuž podle EN 1992-1-1, čl. 9.2.1 slouží k zajištění požadovaného chování nosné konstrukce. Má zabránit jejímu křehkému porušení. Minimální výztuž je třeba uspořádat nezávisle na velikosti skutečného namáhání.
 9. Obr. 01 - Model

  Navrhování velkých otvorů v nosnících a průvlacích

  Musí se mimořádně dbát na to, že únosnost nosníků je narušena v oblasti otvorů. Malé otvory se řeší s dostatečnou přesností tak, že se oblast otvorů nahradí modelem rámové konstrukce. V případě velkých otvorů musí však být celá oblast posouzena zvlášť a zvlášť musí proběhnout také modelování.
 10. Obr. 01 - Vnitřní napětí, poloha nulové linie a hloubka trhliny při oboustranném ochlazování stěny [2]

  Výpočet minimální výztuže pro vynucená osová přetvoření u masivních dílců podle EN 1992-1-1

  Zabránit tvorbě trhlin v železobetonových dílcích není obecně ani možné ani nutné. Trhliny se ovšem musí omezit tak, aby nedošlo k narušení řádné funkce nebo trvanlivosti konstrukce, popřípadě k nepříznivému ovlivnění jejího vzhledu. Omezení šířky trhlin tak neznamená zabránit tvorbě trhlin, pouze omezit šířku trhlin na bezpečné hodnoty.

1 - 10 z 60

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“