Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Obr. 01 - Konstrukce

  Klopení hlavního nosníku s I-profilem podle evropské normy 1993-1-1

  Tento příklad byl zmíněn v odborné literatuře [1] jako příklad 9.5 a v publikaci [2] jako příklad 8.5. U posuzovaného hlavního nosníku plošiny je nutné posoudit klopení. Jedná se o symetrický prut. Posouzení stability tedy může proběhnout podle kapitoly 6.3.3 ČSN EN 1993-1-1. Díky jednoosému ohybu by mohlo být posouzení alternativně provedeno také obecnou metodou podle kapitoly 6.3.4. Stanovení Mcr by mělo být navíc ověřeno na ideálním modelu prutů v rámci výše uvedeného postupu s MKP modelem.
 2. Obr. 01 - Model ocelové skořepinové konstrukce

  Ověření únosnosti ocelových skořepinových konstrukcí při boulení metodou MNA/LBA

  Boulení skořepin lze považovat za nejmladší a nejméně probádanou oblast stabilitních výpočtů staveb. Důvodem není ani tak nedostatek výzkumné činnosti, jako spíše složitá teorie. Se zavedením a rozvojem metody konečných prvků ve stavebně technické praxi již mnoha odborníkům nepřipadá nutné zabývat se komplikovanou teorií boulení skořepin. K jakým problémům a chybám to může vést, velmi dobře shrnují Knödel a Ummenhofer [1].
 3. Zvláštnosti při používání tahových prutů 2

  Zvláštnosti při používání tahových prutů 2

  V našem dřívějším příspěvku na toto téma jsme se zabývali nestabilitami, které se mohou vyskytnout, pokud použijeme tahové pruty. Příklad, který jsme si ukázali, se dotýkal především vyztužení stěn. Chybová hlášení, kterými nás program upozorňuje na nestabilitu, se mohou ovšem také týkat uzlů v oblasti nosníků. Obzvlášť choulostivé jsou přitom příhradové vazníky nebo nosníky s příliš malým napětím. Co je v tomto případě příčinou nestability?

 4. Obr. 01 – Model konečných prvků v případě podélně vyztuženého pole boulení

  Výpočet součinitele kritického zatížení pro lineární analýzu boulení

  Základ pro posouzení konstrukcí na boulení metodou účinných šířek, resp. metodou redukovaných napětí představuje výpočet kritického zatížení konstrukce, dále již jen LAB (lineární analýza boulení). V našem příspěvku vysvětlíme postup při analytickém způsobu výpočtu součinitele kritického zatížení a také použití metody konečných prvků.

 5. Výpočet a použití vzpěrných délek

  Výpočet a použití vzpěrných délek

  Přídavné moduly RF‑STABILITYRSBUCK programů RFEM a RSTAB umožňují uživatelům provést analýzu vlastních čísel u prutových konstrukcí a na jejím základě stanovit součinitele kritického zatížení a dále tvary vybočení, které vypovídají o potenciálně nestabilních oblastech v modelu konstrukce. Vypočítat lze přitom více tvarů vybočení.

 6. Obr. 01 - Konstrukce

  Zjednodušený výpočet kritického zatížení podle EN 1993-1-1

  Pro efektivní výpočet součinitelů kritického zatížení a příslušných vlastních tvarů libovolných konstrukcí můžeme v programech RFEM a RSTAB použít přídavné moduly RF‑STABILITY, případně RSBUCK (lineární řešení vlastních čísel nebo nelineární výpočet).

 7. Lokální účinky přenosu zatížení

  Posouzení stability plošných konstrukčních prvků na příkladu stěny z křížem lepeného dřeva 3

  Jako alternativní řešení k metodě náhradního prutu, které si v následujícím příspěvku také předvedeme, se nabízí možnost vypočítat vnitřní síly stěny náchylné k vybočení podle teorie druhého řádu se zohledněním imperfekcí. Následně se průřez posoudí na ohyb a tlak.

 8. Skladba vrstev s tuhostními a pevnostními charakteristikami

  Posouzení stability plošných konstrukčních prvků na příkladu stěny z křížem lepeného dřeva 2

  V tomto příspěvku předvedeme posouzení metodou náhradního prutu podle [1], kap. 6.3.2 na příkladu stěny z křížem lepeného dřeva z 1. dílu článku, které hrozí při vzpěru vybočení. Posouzení na vzpěr přitom provedeme jako posouzení napětí v tlaku s redukovanou pevností v tlaku. Pro toto posouzení vypočítáme součinitel vzpěrnosti kc, který závisí především na štíhlosti konstrukčního prvku a způsobu uložení.

 9. Zatížená stěna z křížem lepeného dřeva s otvory

  Posouzení stability plošných konstrukčních prvků na příkladu stěny z křížem lepeného dřeva 1

  V zásadě lze konstrukční prvky z křížem lepeného dřeva posuzovat v přídavném modulu RF‑LAMINATE. Protože se jedná čistě o pružnou analýzu napětí, je třeba dodatečně uvážit vzpěr a klopení.

 10. Obr. 01 - Critical Load Factor of Tapered Steel Frame 3: FE Model and RF-STABILITY

  Součinitel kritického zatížení zkoseného ocelového rámu 3: Model FE a RF-STABILITA

  Následující příspěvek ověřuje určené tvary módu nebo kritické faktory zatížení předchozích struktur nosníků pomocí modelu FE v RFEMu (povrchové prvky) a RF-STABILITY .

1 - 10 z 15

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“