Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Systém a zatížení

  Posouzení lokálních příčných sil podle EN 1993-1-3

  Posouzení ocelových prvků válcovaných za studena se řídí normou EN 1993-1-3. Typickými tvary průřezů tvarovaných za studena jsou průřezy U, C, Z, kloboukové průřezy nebo Sigma profily. Vyrábějí se z tenkostěnných plechů válcováním nebo lisováním. Při posouzení na mezní stav únosnosti je také třeba zajistit, aby nedocházelo k drcení, borcení nebo vyboulení stojiny průřezů vlivem lokálních příčných sil přenášených z pásnice do stojiny nebo také vlivem podporových reakcí v podepřených bodech. Norma EN 1993-1-3 v článku 6.1.7 podrobně upravuje, jak se má stanovit lokální příčná únosnost stojiny Rw,Rd.

 2. Kontrola modelu se sloučením uzlů

  Funkce pro sloučení uzlů: zákonitosti a případ použití

  V programech RFEM a RSTAB má uživatel k dispozici mnohá rozhraní, která mohou usnadnit modelování konstrukce. Od možnosti vkládat hladiny na pozadí přes import IFC objektů, které lze konvertovat na pruty nebo plochy, až po import celého statického systému z programu Revit nebo Tekla. Bez ohledu na výkonnost zvoleného rozhraní závisejí možnosti dalšího použití importovaných dat také na jejich přesnosti.

 3. Účinné průřezové charakteristiky

  Posouzení tenkostěnného C-profilu tvarovaného za studena podle EN 1993-1-3

  Profily tvarované za studena lze posoudit na mezní stav únosnosti podle EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5 pomocí rozšíření RF-/STEEL Cold-Formed Sections. Posuzovat lze kromě za studena tvarovaných profilů z databáze průřezů také obecné průřezy z programu SHAPE-THIN.

 4. Sklopení nosníku o jednom poli

  Klopení v dřevěné konstrukci: Teorie

  Štíhlé ohybové nosníky s velkým poměrem h/b a zatížené rovnoběžně s vedlejší osou mají tendenci mít problémy se stabilitou. Důvodem je vychýlení pásnice tlaku.

 5. Maximální přetvoření na horní straně

  Nelineární výpočet základové desky z drátkobetonu v mezním stavu únosnosti v programu RFEM

  Drátkobeton se v současnosti používá především v konstrukcích podlah průmyslových staveb, případně hal, u základových desek s menším zatížením, suterénních stěn a podlah. Od roku 2010, kdy německý výbor pro železobetonové konstrukce (DAfStb) zveřejnil první směrnici týkající se drátkobetonu, mají statici k dispozici normu pro posouzení tohoto kompozitního materiálu, přičemž vláknobeton se ve stavební praxi těší stále větší oblíbenosti. V tomto článku popíšeme postup při nelineárním výpočtu základové desky z drátkobetonu v mezním stavu únosnosti v programu RFEM pro výpočty metodou konečných prvků.

 6. Konstrukce

  Posouzení stability sloupu namáhaného osovou silou a ohybem

  V našem příspěvku posoudíme kyvnou stojku v přídavném modulu RF-/STEEL EC3 podle EN 1993-1-1. Stojka je ve svém středu namáhána osovou silou a na její hlavní osu působí liniové zatížení.

 7. Detaily o skladbě vrstev

  Výpočet a použití vrstveného skla

  V oblasti skleněných konstrukcí se pro různé účely používají různá skla s různou skladbou vrstev. Jedná se klasicky o: plavené sklo, tepelně zpevněné sklo a tvrzené bezpečnostní sklo.

 8. Zadání součinitele pro snížení fct,eff,As,min

  Účinná pevnost v tahu v souvislosti se stanovením minimální výztuže podle EN 1992-1-1, čl. 7.3.2

  Při výpočtu minimální výztuže pro mezní stav použitelnosti podle čl. 7.3.2 má účinná pevnost v tahu fct,eff podstatný vliv na stanovené množství výztuže. Tento příspěvek podává přehled o výpočtu účinné pevnosti v tahu fct,eff a možnostech zadání v modulu RF-CONCRETE.

 9. Zatížení větrem

  Výpočet panelů na bázi dřeva | 3. Půdorys

  V tomto příspěvku si ukážeme, jaký vliv na půdorys může mít různá tuhost panelů na bázi dřeva.

 10. Schématické zobrazení prvků pro výpočet vzdálenosti

  Výběr uzlů podél linie pomocí COM rozhraní

  Pokud odečteme výsledky z plochy pomocí rozhraní COM, dostaneme jednorozměrné pole se všemi výsledky v uzlech sítě konečných prvků nebo v bodech rastru. Chcete-li získat výsledky na okraji plochy nebo podél linie v plochách, je třeba výsledky filtrovat v oblasti linie. Následující článek popisuje funkci tohoto kroku.

1 - 10 z 668

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„ Podle mého názoru je software tak výkonný a všestranný, že uživatelé ocení výkon, jakmile se program řádně naučili.