Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Simulace výztužné tabule v programu RSTAB

  Modelování rovinných konstrukčních prvků, například skleněných tabulek, je obecně možné pouze v programu RFEM. Pokud je třeba zadat v konkrétním případě vystupující efekt, lze ho také simulovat v RSTABu.

 2. Schématické zobrazení prvků pro výpočet vzdálenosti

  Výběr uzlů podél linie pomocí rozhraní COM

  Pokud odečteme výsledky z plochy pomocí rozhraní COM, zobrazí se jednorozměrné pole se všemi výsledky v uzlech sítě konečných prvků nebo v bodech rastru. Chcete-li získat výsledky na okraji plochy nebo na linii v rámci ploch, je třeba výsledky filtrovat v oblasti linie. V následujícím textu je popsána funkce, kterou lze tuto úlohu provést.

 3. Model budovy

  Možnosti zohlednění náhodných vlivů krutu podle EN 1998-1

  Pro zohlednění nepřesností polohy hmot při analýze spektra odezvy stanoví norma EN 1998-1 pravidla, která je třeba vzít v úvahu jak při zjednodušené, tak multimodální analýze spektra odezvy. Tato pravidla stanoví následující obecný postup: Hmota podlaží se musí posunout o určitou excentricitu, z čehož vyplývá torzní moment.

 4. Přirozený požární scénář

  Posouzení na účinky požáru pomocí parametrické teplotní křivky podle EN 1991-1-2

  Přídavný modul RF-/STEEL EC3 umožňuje používat v programu RFEM, případně RSTAB nominální křivky časové závislosti teploty. V programu jsou k dispozici normové teplotní křivky (NTK), křivky vnějšího požáru a uhlovodíkové křivky. Kromě toho se v programu nabízí možnost přímo zadat koncovou teplotu oceli.

 5. Vložit do přídavných modulů RF-/TOWER

  Vytvoření uživatelské podpory antén pro přídavné moduly RF-/TOWER

  V následujícím textu se budeme podrobněji zabývat vytvořením uživatelské podpory antén pro použití v přídavných modulech RF-/MAST.

 6. Obsah výztuže v programu RFEM (nahoře) a v programu Revit (v dolní části stránky) po exportu přes přímé rozhraní

  Trasy z BIM modelu na stavbu a zpět

  Výpočet konstrukcí založených na digitálních dvojčatech se v inženýrské kanceláři stále častěji stává každodenní úlohou. Pokud již existuje digitální stavební model, chceme nadále používat informace obsažené v něm co nejsnadněji. To přináší rozsáhlé požadavky na modelování a rozhraní pro statické výpočty kompatibilní se systémem BIM.

 7. Superpozice složek deformace

  Deformace nosné prutové konstrukce smykem v dřevěných konstrukcích

  V běžné literatuře se uvádějí vzorce pro ruční výpočet vnitřních sil nebo deformací obvykle bez ohledu na deformaci smykem. Obzvláště v dřevěných konstrukcích se tak často deformace vlivem smykové síly podceňují.

 8. Konstrukce, zatížení a vnitřní síly

  Posouzení průřezu sloupu namáhaného osovou silou a ohybem

  V našem odborném příspěvku posoudíme kyvnou stojku v přídavném modulu RF-/STEEL EC3 podle EN 1993-1-1. Stojka je ve svém středu namáhána osovou silou a na její hlavní osu působí liniové zatížení. V hlavě i patě sloupu se bude uvažovat vidlicové uložení. Mezi podporami není sloup zajištěn proti otáčení. Sloup má průřez HEB 360 z oceli S235.

 9. Přehled systému

  Stanovení sněhového vaku při výškových změnách střechy podle EN 1991-1-3

  Přílohy se často nacházejí na budovách. Pokud hladiny střechy nejsou ve stejné hloubce, je třeba tento skok nadvýšení (pokud je větší než 0,5 m) zohledněn pro posouzení zatížení sněhem.

 10. Model v programu RFEM

  Posouzení dřevěných nosníků podle normy ČSA 2014

  Pomocí modulu RF-TIMBER CSA lze provést posouzení dřevěných nosníků podle normy CSA O86-14. Z hlediska bezpečnosti a posouzení je důležité přesně vypočítat ohybovou únosnost a součinitele přizpůsobení. V následujícím příspěvku ověříme únosnost faktorem ohybového momentu v přídavném modulu RFEM TIMBER CSA pomocí analytických rovnic krok za krokem podle normy CSA O86-14 včetně faktorů změny ohybu, únosnosti faktorového ohybového momentu a konečného posouzení. poměr.

1 - 10 z 408

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“