FAQ 000066 CS

Správa dat RFEM RSTAB

Soubory RSTAB mohou být i s výsledky velmi objemné. Existuje v RSTABu možnost, jak příslušná data archivovat?

Odpověď

Ve správci projektů k tomu slouží funkce v menu [Archivovat data]. Vybrané úlohy nebo celý projekt se tak v komprimovaném formátu uloží do archivu programu RSTAB. Označte nejdříve úlohy nebo projekt, který si přejete uložit, a poté klikněte na příslušnou funkci. Můžete rozhodnout, zda mají být uloženy i výsledky a výstupní protokoly. Jakmile uvedete název souboru a cestu k němu, spustíte jeho ukládání tlačítkem [Uložit].

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD