FAQ 000167 CS

Přídavné moduly RF-LTB LTB

Proč jsou rozdíly ve výpočtu kritického momentu ohybového momentu M Ki podle DIN 18800 a Eurokódu 3?

Odpověď

Výpočet M Ki je v podstatě založen na stejných vzorcích. Nicméně existuje velký rozdíl:

DIN 18800-2 zjednodušuje aplikační bod koeficientu zatížení C 2 a nastavuje ho na rovnou hodnotu 0,5. Eurokód 3 zaznamenává tento koeficient přesněji. V závislosti na zatížení C 2 může být mezi 0,41 a 1,562.

Je-li bod zatížení nastaven v těžišti (za předpokladu dvojitého symetrického profilu), platí stejné hodnoty M Ki podle DIN 18800 a EC 3.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz