Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Proč existují odchylky při výpočtu pružného kritického momentu M cr podle DIN 18800-2 a EC 3?

Odpověď

Obecně platí, že výpočet ideálního pružného kritického momentu M cr podle DIN 18800 a EC 3 používá stejnou rovnici. Důležitý je však rozdíl.

DIN 18800-2 zjednodušuje součinitel bodu působení zatížení a nastaví hodnotu na 0,5.

Naopak EC 3 stanovil tento součinitel C2 přesněji (manuál LTB 5, Kapitola 3.4.3). V závislosti na zatížení se hodnota součinitele C2 pohybuje v rozmezí 0,41 až 1,562.

Pokud definujeme bod působení zatížení rovnající se těžišti (implicitní dvojitý symetrický průřez), pak bude součinitel M cr shodný s DIN 18800-2 a EC 3.

Klíčová slova

Kritický moment klopení ve směru kroucení M-Ki Zatížení bodem působení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD