Chtěl bych upravit hodnoty výsledků a barevné stupnice tak, aby byly přizpůsobeny výztužným plochám rohoží.

Jak to funguje?

Odpověď

Je velmi snadné nastavit barevnou stupnici a rozsah hodnot podle vašich přání.

Zobrazte výsledky, pro které má být stupnice nastavena pomocí barevné stupnice. Dvojitým kliknutím na barvy na stupnici barev se dostanete do okna "Úpravy hodnot a barevného měřítka". Posuvníkem lze nastavit posuvník vpravo od hodnot zobrazovaných oblastí.

Hodnoty lze změnit zadáním nebo změnou v poli hodnot. Je však třeba dbát na zachování řádu.

Úprava barev se provádí dvojitým kliknutím na barvu, kterou chcete změnit.

Nyní může být vybrána barva pro odpovídající rozsah hodnot z předdefinovaných barev nebo může být definována nová barva. Barevnou stupnici a měřítko lze uložit pro přístup k těmto vlastním měřítkům i na jiných místech.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD