Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000270 CS

1. prosince 2017

Markus Baumgärtel Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB

Lze ve Vašich programech převádět plošná zatížení na zatížení prutů?

Odpověď

V RSTABu i RFEMu máte možnost nechat automaticky vygenerovat zatížení prutů na základě plošných zatížení. Můžete k tomu použít roviny nebo uzavřené buňky. Příkaz k převedení plošných zatížení na zatížení prutů najdete v nabídce [Nástroje] > [Generovat zatížení] > [Zatížení prutu z plošného zatížení pomocí roviny nebo buněk]. Podle zvoleného příkazu je buď třeba nadefinovat rovinu pomocí uzlů nebo vyberete buňky v grafickém zobrazení. Takto vygenerované zatížení je možné kdykoli zpětně upravit změnou vstupních parametrů, případně ho rozložit na jednotlivá zatížení prutů, s nimiž lze dále pracovat samostatně. Další informace najdete v nápovědě, kterou vyvoláte stisknutím tlačítka F1.

Klíčová slova

Generovat zatížení generátor zatížení Plošné zatížení jako zatížení na prut

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD