FAQ 000270 CS

Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB

Lze ve Vašich programech převádět plošná zatížení na zatížení prutů?

Odpověď

V RSTABu i RFEMu máte možnost nechat automaticky vygenerovat zatížení prutů na základě plošných zatížení. Můžete k tomu použít roviny nebo uzavřené buňky. Příkaz k převedení plošných zatížení na zatížení prutů najdete v nabídce [Nástroje] > [Generovat zatížení] > [Zatížení prutu z plošného zatížení pomocí roviny nebo buněk]. Podle zvoleného příkazu je buď třeba nadefinovat rovinu pomocí uzlů nebo vyberete buňky v grafickém zobrazení. Takto vygenerované zatížení je možné kdykoli zpětně upravit změnou vstupních parametrů, případně ho rozložit na jednotlivá zatížení prutů, s nimiž lze dále pracovat samostatně. Další informace najdete v nápovědě, kterou vyvoláte stisknutím tlačítka F1.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Zdaleka nejlepší technická podpora

„Děkuji mnohokrát za cenné informace.

Rád bych složil kompliment vašemu týmu technické podpory. Vždy jsem mile překvapen, s jakou rychlostí a profesionalitou zodpovídáte dotazy. V oboru statiky využívám řadu softwarů se servisní smlouvu, ale vaše technická podpora je zdaleka nejlepší.”

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.