FAQ 000270 CS 1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB

Lze ve Vašich programech převádět plošná zatížení na zatížení prutů?

Odpověď

V RSTABu i RFEMu máte možnost nechat automaticky vygenerovat zatížení prutů na základě plošných zatížení. Můžete k tomu použít roviny nebo uzavřené buňky. Příkaz k převedení plošných zatížení na zatížení prutů najdete v nabídce [Nástroje] > [Generovat zatížení] > [Zatížení prutu z plošného zatížení pomocí roviny nebo buněk]. Podle zvoleného příkazu je buď třeba nadefinovat rovinu pomocí uzlů nebo vyberete buňky v grafickém zobrazení. Takto vygenerované zatížení je možné kdykoli zpětně upravit změnou vstupních parametrů, případně ho rozložit na jednotlivá zatížení prutů, s nimiž lze dále pracovat samostatně. Další informace najdete v nápovědě, kterou vyvoláte stisknutím tlačítka F1.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD