FAQ 000274 CS

Výpočet RFEM

Chci definovat ortotropní desku. Pro kontrolu vlivu vlastností materiálu na matici tuhosti bych chtěl vědět, jak určit matici tuhosti. Jak se vypočítá čistá hmotnost ortotropní oblasti?

Odpověď

V RFEMu lze definovat různé typy ortotropních povrchů. V záložce "Matice tuhosti" lze získat informace o výpočtu příslušných koeficientů matice tuhosti pomocí tlačítka [Informace] (viz obrázek).

Vlastní hmotnost se vypočítá ze specifické hmotnosti materiálu a informací v dialogových registrech pro vybraný typ ortotropie. Pro zvážení vlastní hmotnosti jsou k dispozici samostatná vstupní pole B. specifikujte ekvivalentní tloušťku desky.

Klíčová slova

ortotropní povrch, ortotropie, matice tuhosti, prvek tuhosti, vlastní hmotnost, ortotropní typ

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD