Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu  

FAQ 000274 PL

1. grudnia 2017

Robert Vogl Obliczenia RFEM

Chciałbym zdefiniować płytę ortotropową. W celu sprawdzenia wpływu zmienionych właściwości materiału na macierz sztywności chciałbym wiedzieć, w jaki sposób zostanie określona macierz sztywności. W jaki sposób obliczana jest własna waga powierzchni ortotropowej?

Odpowiedź

W programie RFEM można definiować różne typy powierzchni ortotropowych. Informacje dotyczące obliczania odpowiednich współczynników macierzy sztywności są dostępne w zakładce 'Matryca sztywności' za pomocą przycisku [Informacje] (patrz rysunek).

Wyznaczanie ciężaru własnego jest oparte na ciężarze właściwym materiału oraz wartościach zdefiniowanych w oknach wybranego typu ortotropii. W celu uwzględnienia ciężaru własnego dostępne są osobne pola wprowadzania, na przykład na przykład odpowiednia grubość blachy.

Słowa kluczowe

Powierzchnia ortotropowa Ortotropia Macierz sztywności Element sztywności Ciężar własny Typ ortotropii

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD