"Souřadnicový systém" najdete příkaz "Nový CS". Kliknutím na toto tlačítko je možné vytvořit uživatelsky definovaný souřadný systém, ke kterému jsou pracovní roviny zarovnány. Pok" /> "Souřadnicový systém" najdete příkaz "Nový CS". Kliknutím na toto tlačítko je možné vytvořit uživatelsky definovaný souřadný systém, ke kterému jsou pracovní roviny zarovnány. Pok" /> Plocha mé struktury RFEM je nakloněna v prostoru. Chci vytvořit plochy kolmé k tomuto povrchu. Existuje jednodušší a přesnější způsob, jak ručně vypočítat bodové souřadnice nových povrchů nebo přidat nové povrchy na existující povrch otočením a pohybem? | Dlubal Software

Plocha mé struktury RFEM je nakloněna v prostoru. Chci vytvořit plochy kolmé k tomuto povrchu.

Existuje jednodušší a přesnější způsob, jak ručně vypočítat bodové souřadnice nových povrchů nebo přidat nové povrchy na existující povrch otočením a pohybem?

Odpověď

Možnost orientovat nové konstrukční prvky již při definování existujících prvků je velmi jednoduchá.

V rozbalovací nabídce "Nástroje" -> "Souřadnicový systém" najdete příkaz "Nový CS".

Kliknutím na toto tlačítko je možné vytvořit uživatelsky definovaný souřadný systém, ke kterému jsou pracovní roviny zarovnány. Pokud jsou tři body, které definují souřadnicový systém, vybrány tak, že jsou vrcholy existující plochy, pak je jedna rovina nového souřadnicového systému určena povrchovou rovinou a další dvě pracovní roviny jsou kolmé na ni.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD