Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000463 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RFEM RF-IMP RSTAB

Prut byl rozdělen do několika uzlů. Při použití imperfekcí dostává každý dílčí prut svou vlastní imperfekci.

Jak mohu definovat imperfekci u všech dílčích prutů?

Odpověď

Pokud se prut skládá z několika dílčích prutů, je třeba zadat, na které objekty se má imperfekce při zadávání imperfekcí vztahovat. Máte k tomu následující možnosti:

Členové

Imperfekce má vliv na jeden prut nebo na několik prutů nezávisle.

Seznam členů

Imperfekce působí na celý prut, který má být uveden v seznamu. Předformace a sklony se tak na prut neuplatňují jednotlivě, ale jako celkovou imperfekci u všech prutů v seznamu prutů. Pomocí seznamu prutů lze imperfekce uložit několik prutů, aniž bychom museli definovat spojité pruty.

Sady prutů

Imperfekce působí na sadu prutů nebo na několik sad prutů. Stejně jako u seznamu prutů se parametry vztahují na všechny pruty obsažené v sadě prutů.

Automatické vytváření imperfekcí nebo nedokonalých systémů je možné s přídavnými moduly RSIMP a RF-IMP .

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD