Ověření stavebních jader s programem DUENQ a částečnými průřezy vede k následující otázce:

Horizontální síla nenarazí na střed smyku. Proto je nutné zadat torzní moment, aby se v dílčích řezech dosáhly částečné síly nebo smykové napětí.

Musí se vyskytující torzní moment použít jako M_tsek nebo M_tpri?

Odpověď

Pokud horizontální síla nenarazí na střed smyku, takže dochází ke zkroucení, musí být pro správné zvážení použit sekundární krouticí moment M_xs.

Pak se získají částečné příčné síly torzních V_y, k a V_z, k, které zatíží dílčí průřez k a které se přičítají k dílčím příčným silám z ohybu.

Naproti tomu se předpokládá, že primární torzní moment M_xp se předpokládá, pokud torze výztužných systémů není původně způsobena horizontální silou (se vzdáleností od středu smyku), ale přímo působícím torzním momentem.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD