Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000600 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce SHAPE-THIN

Při návrhu stabilitních jader a podprocesů v programu SHAPE-THIN se vyskytuje následující problém:

Horizontální síla nepůsobí ve středu smyku. Proto je třeba stanovit moment krouticím momentu, který zachová součinitele nebo smyková napětí v průřezu.

Musím použít výsledný torzní moment jako M tsek nebo M tpri ?

Odpověď

Jestliže vodorovná síla nepůsobí ve středu smyku, což má za následek zkroucení, je třeba správně zohlednit sekundární torzní moment M xs .

Poté získáme smykové složky vlivem kroucení V y, k a V z, k, které působí na podkruh k a přičtou ke smykové síle na prut vlivem ohybu.

Primární torzní moment M xp se aplikuje, pokud krouticí moment ze ztučňovacího systému nepochází od vodorovné síly (s vzdáleností od středu smyku), ale přímo od působícího kroutícího momentu.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD