Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Při navrhování stabilních jader a dílčích průřezů v programu SHAPE-THIN vyvstává následující problém:

Vodorovná síla nepůsobí ve středu smyku. Proto je třeba definovat krouticí moment, aby se zachovaly složky zatížení nebo smyková napětí v průřezu.

Musím výsledný krouticí moment použít jako Mtsek nebo Mtpri?

Odpověď

Jestliže vodorovná síla nepůsobí ve středu smyku, což vede k kroucení, je třeba pro správné zohlednění použít sekundární torzní moment Mxs.

Následně se získají smykové složky v důsledku kroucení Vy, k a Vz, k, které působí na dílčí k úsek a přičtou se ke smykovým silám složky v důsledku ohybu.

Pokud kroucení z výztužného systému nevychází z vodorovné síly (se vzdáleností od středu smyku), ale přímo z působícího krouticího momentu, použije se primární torzní moment Mxp.

Klíčová slova

Jádro budovy Betonové jádro

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE THIN 9.xx

Samostatný program

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů
včetně za studena tvarovaných průřezů

Cena za první licenci
1 300,00 USD