Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 001443 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM RSTAB

Jak lze v RSTABu vzít v úvahu smykovou deformaci?

Odpověď

V dialogu 'Parametry výpočtu' (viz Obrázek) lze zadat smykové tuhosti. Při zohlednění smykových přetvoření jsou výsledkem zvýšených deformací smykové síly.

Vliv smyku je závislý na průřezech A y a A z . Tyto průřezové charakteristiky lze v tabulkách nebo v průřezech v případě potřeby upravit.

Klíčová slova

Smykové deformace Smykové plochy Tuhosti

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD