FAQ 001493 CS

Instalace RFEM RSTAB

What are the operating systems on which RFEM and RSTAB run?

Odpověď

Operating systemRFEM 2 / RSTAB 5RFEM 3 / RSTAB 6RFEM 4 / RSTAB 7RFEM 5 / RSTAB 8
Windows 2000yesnonono
Windows XP (32‑bit)yesyesyesyesuntil RFEM 5.03 / RSTAB 8.03
Windows XP (64-bit)nonot recommendednot recommendednot recommended
Windows Server 2003nonot recommendednot recommendednot recommended
Windows Vista (32-bit)nowith restrictions [1]yesyes
Windows Vista (64-bit)nowith restrictions [1]yesyes
Windows Server 2008nonot recommendednot recommendednot recommended
Windows 7 (32-bit)nowith restrictions [1]yesyes
Windows 7 (64-bit)nowith restrictions [1]yesyes
Windows Server 2008 R2nonot recommendednot recommendednot recommended
Windows 8 (32-bit)nononot recommendedyes
Windows 8 (64-bit)nononot recommendedyes[1]

[1] The new data structure of Windows Vista and Windows 7 is not supported. Therefore, Windows creates virtual folders. This may result in problems, especially when the program is used by several users.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD