FAQ 002010 CS

Obecné RFEM RSTAB 5.xx 8.xx

V mém modelu můžu jen vrátit jediný krok. Můžete to někde upravit?

Odpověď

Chcete-li nastavit velikost vyrovnávací paměti pro funkci zpět, otevřete dialog Možnosti programu v nabídce Možnosti .

V záložce "Program" je přednastavena vyrovnávací paměť pro funkci Undo na 4096 kB. Hodnotu můžete odpovídajícím způsobem zvýšit.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD