Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002038 CS

1. prosince 2017

Modelování | Zatížení RFEM RSTAB 5.xx 8.xx

Je možné v RFEMu a RSTABu nalézt nejnepříznivější kombinaci zatížení?

Odpověď

Vzhledem k posouzení, které má být provedeno (průřez, stabilita, posouzení mezního stavu použitelnosti apod.), Není možné předem stanovit příznivé zatěžovací stavy konstrukce nebo celého modelu konstrukce.

Existuje ovšem algoritmus pro RFEM a RSTAB, v němž se pro zadané zatěžovací stavy vybírají všechna možná zatěžovací soustavy podle specifického kritéria (superpozice zatížení v kombinacích zatížení nebo superpozice výsledků v kombinaci výsledků). Tyto souhvězdí zahrnují každou situaci vyplývající z proměnných zatěžovacích stavů. Návrh kombinace umožňuje zohlednit rozhodující kombinaci.

Kombinatoriku lze aktivovat v sekci Základní údaje v sekci Klasifikace zatěžovacích stavů a kombinací (viz obrázek).

Klíčová slova

Kombinace zatížení Souhvězdí Kombinace Nepříznivá zatěžovací situace Kombinační technika

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD