FAQ 002038 CS

Modelování | Zatížení RFEM RSTAB 5.xx 8.xx

Je možné v RFEMu a RSTABu nalézt nejnepříznivější kombinaci zatížení?

Odpověď

Stanovení nejnepříznivějšího stavu zátěže pro součást nebo celkový model nemůže být předem stanoveno z důvodu provedení konstrukčních důkazů (ověření průřezu, důkaz stability, důkazu použitelnosti atd.). RFEM a RSTAB však mají algoritmus, který vyvíjí všechny možné konstanty zatížení pro zadané zatěžovací stavy podle určitého standardního kritéria (superpozice zatížení v kombinacích zatížení nebo superpozice výsledků v kombinacích výsledků). Tyto konstanty zatížení zahrnují každou možnost, která vyplývá z proměnných zatěžovacích stavů. Design s tímto kombinačním balíčkem zajišťuje, že budete brát v úvahu příslušnou kombinaci. Kombinatoriku můžete aktivovat v základních informacích v části "Klasifikace zatěžovacích stavů a kombinací".

  Klíčová slova

  Kombinace zatížení, Poslední konstelace, Kombinace, Nepříznivou zátěžovou situací, Kombinatorika

  Kontakt

  Kontakt

  Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
  Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

  +420 227 203 203

  info@dlubal.cz

  RFEM Hlavní program
  RFEM 5.xx

  Hlavní program

  Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

  Cena za první licenci
  3 540,00 USD
  RSTAB Hlavní program
  RSTAB 8.xx

  Hlavní program

  Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

  Cena za první licenci
  2 550,00 USD