RF / DYNAM Pro-Forced Oscilace a RF / DYNAM Pro Substitute Load provádějí spektrální metodu multimodální odezvy. Jaké jsou rozdíly?

Odpověď

V RF- / DYNAM Pro - náhradních zátěžích se provádí multimodální spektrální metoda s exportem ekvivalentních zátěží.

1) Statická ekvivalentní zatížení se vypočítají a exportují do zatěžovacích stavů. To se děje odděleně pro každý eigenform a každý směr excitace.

2) Pro každou eigenformu lze snadno určit celkové zemětřesné síly.

3) Náhodné torzní efekty mohou být zohledněny automaticky.

4) Zatěžovací stavy se počítají v hlavním programu RFEM / RSTAB. Zde se berou v úvahu možné nelinearity, lze upravit parametry výpočtu zatěžovacích stavů (např. Výpočet podle teorie druhého řádu, deaktivace nelinearit).

5) Změny tuhosti z přirozených vibračních případů (ESF) nejsou automaticky přeneseny do zatěžovacích stavů.

6) Kombinace výsledků se generují individuálně pro každý směr excitace (kombinované modální odpovědi s SRSS nebo CQC) a pro kombinaci výsledků z různých směrů excitace (SRSS, 100% / 30% (40%)).

7) Jsou k dispozici výsledky založené na znaku založené na dominantním eigenformu, které poskytují unikátní EC

8) Výsledky jsou reprodukovatelné krok za krokem.

V RF- / DYNAM Pro - vynucených vibracích se provádí multimodální a vícebodový spektrální postup .

1) Budova může být budena na různých podpěrách a v různých směrech s různými spektry odezvy.

2) Výpočet a překrytí probíhá v modulu RF- / DYNAM Pro. Výpočet je lineární, nelinearity nejsou uvažovány. Změny tuhosti z ESF jsou přijaty.

3) Exportují se pouze kombinace výsledků výsledků.


Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD