Je možné soubor RFEM uložit jako soubor RSTAB?

Odpověď

Soubory programu RFEM nelze uložit jako soubory programu RSTAB. RFEM soubory lze ovšem otevřít přímo v programu RSTAB.

V programu RSTAB nastavíme v dialogu "Otevřít" typ souboru na "RFEM". Příslušný soubor RFEM je potom možné vybrat a otevřít (viz Obrázek 1).

Kromě toho je možné soubor RFEM otevřít pomocí správce projektů. K tomu je třeba otevřít záložku "RFEM" a vybrat příslušný projekt. Příslušný soubor je poté možné otevřít v programu RSTAB příkazem "Otevřít pomocí → RSTAB X.XX“ v místní nabídce (viz Obrázek 2).

Je třeba si uvědomit, že v programu RSTAB nejsou k dispozici všechny funkce programu RFEM (například typ prvku OBLOUK, SPLINE atd.). O těchto prvcích budete upozorněni otevřením okna s hlášeními.

Klíčová slova

Typ souboru Formát souboru Uložit Přípona souboru Otevřít

  • Views 45x
  • Updated 21. října 2020

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD