Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002246 CS

1. prosince 2017

Import/Export & BIM RFEM RSTAB

Je možné soubor RFEM uložit jako soubor RSTAB?

Odpověď

Soubory RFEM nelze uložit jako soubory RSTAB. Soubory RFEM však lze otevřít přímo v RSTABu.

V RSTABu musí být v dialogu "Otevřít" nastaven typ souboru na "RFEM". Potom lze vybrat a otevřít příslušný soubor RFEM (viz obrázek 1).

Soubor RFEM lze navíc otevřít prostřednictvím projektového manažera. Otevřete záložku "RFEM" a vyberte odpovídající projekt. Příslušný soubor pak můžete otevřít v programu RSTAB výběrem příkazu "Otevřít pomocí -> RSTAB X.XX" z místní nabídky (viz Obrázek 2).

Upozorňujeme, že ne všechny funkce RFEMu jsou dostupné v RSTABu (např. Typ prvku ARC, SPLINE atd.). Okno s informacemi vás informuje o těchto prvcích.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD