Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002247 CS

1. prosince 2017

Výpočet RFEM RSTAB

Tuhost byla upravena pro povrchy, tyče nebo příčné řezy, ale to se při výpočtu nebere v úvahu.

Odpověď

Pro pozice před verzí X.06. Ve výchozím nastavení se koeficienty tuhosti použijí pouze pro kombinace zatížení, nikoliv pro zatěžovací stavy, pro použití změny tuhosti i v zatěžovacích stavech použijte odpovídající volbu v části "Aktivace koeficientů tuhosti" ve výpočtových parametrech.Z verze X.06. modifikace tuhosti je automaticky aktivní pro nové pozice.

Klíčová slova

Výpočetní parametry změna tuhosti součinitel tuhosti úprava

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD