Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Jak mohu definovat pevnou vzdálenost žehlení např. 15 cm a 30 cm v prutech CONCRETE nebo RF-CONCRETE?

Odpověď

Toto nastavení můžeme najít v záložce "Třmínek" v náhledu 1.6 (viz obrázek 01): V sekci Zadané tahové třidy lze zadat vzdálenosti, například od 150 mm do 300 mm. Postupujte následovně:

  1. Klikněte na tlačítko [Odstup vzdálenosti třmínků] (viz obrázek 02).

  2. V dialogu "Mezilehlé zadání" se klikneme na tlačítko [Nové].

  3. Zadejte požadovaná vzdálenost do dialogu "Nový seznam vhodných drážok / třmínkových třmínků" (v našem příkladu 0.150 a 0.300). Poté přidělíme označení seznamu v seznamu "Pouze 150 mm a 300 mm" (viz obrázek 03).

  4. Po kliknutí na OK se zobrazí seznam vzdáleností třmínků pro posouzení (viz Obrázek 04).

Pro konfiguraci smykové výztuže používá CONCRETE pouze povolené vzdálenosti.

Klíčová slova

Definované vzdálenosti žehlení vzdálenosti žehlení

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD