Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002422 CS

15. února 2019

Markus Baumgärtel Design RFEM RSTAB

Chtěl bych vypočítat nosník s několika poli. Je možné automaticky posouzení zatížení zadat na prutech (pro posouzení největších podporových a momentových momentů)?

Odpověď

U rozdělení zatížení vodorovně (šachovnicové) je třeba pro každou příslušnou oblast zatížení vytvořit samostatný zatěžovací stav (viz obrázek).

Při automatickém skládání účinků, které lze zadat v modulu "Základní údaje" modelu konstrukce, se zohlední všechna možná zatěžovací místa.

Klíčová slova

Zatížení šachovnicový multi-pole nosič

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD