Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002702 CS

17. dubna 2019

Sandy Matula Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB

Je možné rozdělit linii nebo prut?

Odpověď

Liniové linie a pruty můžeme rozdělit tak, že klikneme pravým tlačítkem myši na objekt a v místní nabídce vybereme příkaz "Rozdělit linie" nebo "Dělit prut".

Místní nabídka nabízí tři možnosti dělení, viz obrázek

Klíčová slova

Linie Prut Dělíme se Graficky Vzdálenost Mezilehlé uzly

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD